Windows systeembeheerder

Logo van 's-hertogenbosch met gestileerde blauwe figuren boven de naam van de stad, met daaronder een vereenvoudigd watermotief.

Aanvraagnummer: 577
Organisatie: Gemeente 's Hertogenbosch
Locatie: s-Hertogenbosch
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 15-4-2024 t/m 31-12-2024
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 15-4-2024
Optie tot verlenging: 5 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 08-04-2024 07:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Het team Infrastructuur bestaat uit meer dan 20 collega’s en draagt zorg voor de technische waarborging en adequate werking van de gemeentelijke infrastructuur, in- en externe koppelingen en software. Het team bestaat uit diverse sub-teams waaronder Systeembeheer.

In verband met tijdelijke personeelswisseling binnen het sub-team systeembeheer zijn we op zoek naar een Microsoft Windows systeembeheerder. In deze functie is de kandidaat, samen met twee andere specialisten verantwoordelijk voor het operationeel houden van ons netwerk, specifieker gericht op het Microsoft Windows serverpark , installatie en distributie van applicaties en de printomgeving. Met medewerkers op meerdere locaties door de stad hebben we daarvoor een eigen glasvezelnetwerk die deze locaties onderling met elkaar verbindt. Ook telefonie is onderdeel van je takenpakket en draag je mede zorg aan de continuïteit van ‘special’ hardware voorziening bij de afdeling Publieke Dienstverlening. Een uitgebreid, uitdagend takengebied waar je samen met je twee collega’s uitvoering aan geeft.
Weging prijsdeel: 40 %

Opleiding

De kandidaat heeft minimaal een HBO of academisch diploma in de richting van technische informatica. Dit blijkt uit zijn/haar cv.
  • Hbo (5 %)
  • WO (10 %)
Weging: 10 %

Werkervaring

De kandidaat heeft minimaal bij tenminste twee organisaties voor een periode van telkens minimaal zes maanden gewerkt als Microsoft Windows systeembeheerder Dit blijkt uit zijn/haar cv.
Weging: 10 %

Werkervaring

De kandidaat heeft kennis van VMware App Volumes. Dit blijkt uit haar/zijn cv.
Weging: 10 %

Werkervaring

De kandidaat heeft kennis van Ubuntu. Dit blijkt uit haar/zijn cv.
Weging: 5 %

Werkervaring

De kandidaat heeft kennis van Admin Studio. Dit blijkt uit haar/zijn cv.
Weging: 5 %

Werkervaring

De kandidaat heeft kennis van Novell ZENworks. Dit blijkt uit haar/zijn cv.
Weging: 5 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Met de top 3 kandidaten wordt een gesprek aangegaan waarin we onder andere zullen toetsen of de kandidaat voldoet aan het kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgeen de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiting bij de organisatie, het team, etc.). Het gesprek is onderdeel van de beoordeling.

Weging: 15 %
De gesprekken vinden plaats op donderdag 11 april 2024. De uitnodigingen voor deze gesprekken worden uiterlijk dinsdag 9 april 2024 verzonden.