Beleidsmedewerker Archeologie

Logo van rijswijk met een gestileerde blauwe leeuw naast een schild en een tak met bladeren op een witte achtergrond.

Aanvraagnummer: 584
Organisatie: Gemeente Rijswijk
Locatie: Rijswijk
Uren per week: 30 per week
Tarief: €95 per uur
Duur van de opdracht: 9 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 05-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016
naar 57.000 in 2022. De groei gaat na 2022 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Opdracht
Voor dit team Cultureel erfgoed, cluster Archeologie, kennen wij diverse dossiers die nu in de fase van uitzetten onderzoeksopdrachten; het uitwerken van onderzoeksresultaten en vervolgens het opwerken naar rapportages zijn komen. Wij zoeken versterking in ons team van een gecertificeerde archeoloog in de functie van beleidsmedewerker, concreet inhoudende dat deze de rol vervult van directievoerder en mede-penvoerder in deze rapportagetrajecten. Ook vragen wij iemand die inzetbaar is om mee te werken op de in het cluster wekelijks binnenkomende adviesvragen inzake ruimtelijke ontwikkelingen (aanvragen omgevingsvergunningen).

Competenties
-      Secure werker;
-      Aanpakken;
-      Zelfstandig in initiatiefnemen, vervolgens verbindend door projectmatige aanpak met en richting collega’s;
-      Zakelijke pen.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbaar gecertificeerd KNA-archeoloog (geef duidelijk weer in het cv op welke (sub)vakgebieden) (30 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Archeoloog binnen een gemeentelijke organisatie (45 punten);
6. Aantoonbare kennis van de Middeleeuwen en de Romeinse tijd op het gebied van archeologie in het gebied Rijswijk e.o. (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv met een voorbeeld) (10 punten);
7. Een afgeronde opleiding Archeologie op minimaal WO master niveau (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief  maximaal € 95,- incl. reiskosten woon-werk verkeer / fee Flextender en excl. BTW;
2. Registratie in het beroepsregister als senior KNA-archeoloog (ligt dit duidelijk toe in het cv);
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Archeoloog binnen een gemeentelijke organisatie ;
4. Aantoonbare werkervaring als veldarcheoloog (ligt dit duidelijk toe in het cv).

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland  op woensdag 10 april tussen 8.00 uur en 10.00 uur  en zullen digitaal plaatsvinden. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 9 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.