Adviseur Bestuurszaken

Logo van de gemeente achtkarspelen, met gestileerde menselijke profielen in blauwe contouren boven de naam "achtkarspelen" in blauwe letters.

Aanvraagnummer: 1542
Organisatie: Gemeente Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel
Locatie: gemeenten Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel
Uren per week: 16 tot 20 uur per week
Tarief: €125 per uur
Regio: Friesland
Startdatum: 17-06-2024
Optie tot verlenging: 4 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 29-05-2024 12:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

De Adviseur Bestuurszaken heeft een adviserende rol in de koersbepaling voor de regionale samenwerking van Achtkarspelen en Tytjerksteradiel in de regio. Voorbeelden hiervan zijn ANNO-III en de huidige Regiodeal / versnellingsagenda. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het voorbereiden van de overleggen voor bestuurders en directeuren op deze onderwerpen. Daarnaast brengt de Adviseur Bestuurszaken advies uit op toekomstige ontwikkeling van de samenwerking in de regio (actualiseren agenda en mogelijke inzet nieuwe regiodeal). Daarbij hoort ook het Informeren en betrekken van de raden bij de voortgang van de regionale samenwerking.

De Adviseur Bestuurszaken zorgt ook voor de interne coördinatie van de versnellingsagenda en ANNO-III voor de Werkmaatschappij 8KTD. Dit betreft onder andere de begeleiding en afstemming opgavetrekkers ANNO binnen 8KTD. En daarnaast de voorbereiding van besluitvorming op deze thema’s en verantwoording ten aanzien van de P&C-cyclus. Je werkt hierbij nauw samen met collega’s van de werkmaatschappij en de andere partners en overheden in de regionale samenwerking.


Verantwoordelijkheden

Van de Adviseur Bestuurszaken wordt het volgende verwacht:

  • adviseert over en ontwikkelt beleid op meerdere complexe en brede vakgebieden op concern- en breder managementniveau op het gebied van bestuurszaken regionale samenwerking;
  • zorgt voor organisatie brede afstemming en samenhang ten aanzien van vraagstukken en processen die strategisch dan wel tactisch van aard zijn op het gebied van bestuurszaken regionale samenwerking;
  • zorgt voor de uitvoering en implementatie van multidisciplinaire vraagstukken en processen op het gebied van bestuurszaken regionale samenwerking.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 17 juni 2024 tot en met 31 december 2024 voor 16 tot 20 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. De opdracht is voor 16 - 20 uur per week. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om gedurende de looptijd van de overeenkomst de inzet te verhogen tot maximaal 36 uren per week waarbij het uurtarief ongewijzigd zal blijven, tenzij partijen bij urenuitbreiding een lager uurtarief overeenkomen vanwege de verhoging van de inzet. Een hoger uurtarief is uiteraard niet mogelijk. Deze urenuitbreiding is optioneel, opdrachtnemer kan hier geen rechten aan ontlenen. Uitbreiding geschiedt in overleg met opdrachtnemer en wordt indien van toepassing nader schriftelijk vastgelegd. Bij inschrijving dient u uit te gaan van het minimaal aantal uren per week. De functie is in de organisatie op basis van de cao SGO ingeschaald op functieschaal 11. De gesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 5 juni 2024 en donderdagochtend 6 juni 2024. We vragen hier rekening mee te houden.


Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.

U voegt een motivatiebrief van de kandidaat van maximaal 2 pagina's A4 toe.

De kandidaat heeft een hbo/wo opleiding afgerond die relevant is voor deze functie. (blijkt uit CV)

De kandidaat heeft minimaal 3 jaar relevante en recente (<5 jaar) werkervaring in een soortgelijke functie. (blijkt uit CV)

De kandidaat heeft werkervaring opgedaan bij overheden en is bekend met de besluitvorming aldaar. (blijkt uit CV)

De kandidaat is In het bezit van een geldige VOG (maximaal 3 maanden oud en relevant voor de functie) ofwel bereid deze aan te vragen.


Prijs (eisen)

Maximaal: € 125,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 25 %
Gewicht van kwaliteit : 75 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 100 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) * ( 100 / ( hoogste prijs - laagste prijs ) ) )
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria (wensen)

40 %

De mate waarin de kandidaat inhoudelijke kennis heeft ten aanzien van regionale samenwerkingsverbanden, vergelijkbaar met ANNO-III en Regiodeal / versnellingsagenda (blijkt uit CV).

40 %

De mate van ervaring met het werken binnen regionaal samenwerkingsverband van lageren overheden (blijkt uit CV).

10 %

De mate waarin de kandidaat Juridische kennis heeft.

10 %

De kandidaat kan het Fries verstaan.


Het interview

Beschrijving (uitleg)

Als Inschrijver in de top 3 is geëindigd, ontvangt inschrijver een uitnodiging voor het interview. Tijdens het interview wordt een verificatie gedaan op basis van de aangeboden offerte. Als de verificatie positief is wordt de kandidaat beoordeeld op basis van criteria. De criteria zijn hieronder te raadplegen ter voorbereiding op het interview. Bij de terugkoppeling op de offertes (gunningsbeslissing) worden de resultaten bekendgemaakt in deze applicatie.

Indien er geen klik is, of de kandidaten niet voldoen, houdt de opdrachtgever zich het recht voor om in gesprek te gaan met de kandidaten op plek 4, 5, 6.