Adviseur Ontzorgingsprogramma verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Logo van de provincie Groningen met een gestileerd wapen geflankeerd door twee leeuwen, in blauwe en witte kleuren, met de naam in oranje aan de rechterkant.

Aanvraagnummer: 1543
Organisatie: Provincie Groningen
Locatie: Provincie Groningen
Uren per week: 0-40 per week
Tarief: €125 per uur
Regio: Groningen
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 22-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.


Opdracht:

Ter uitbreiding van ons team zoeken we adviseurs voor de fasen 2 en 3 van het ontzorgingsprogramma. Samen met de huidige adviseurs leveren zij de benodigde expertise voor de verschillende doelgroepen binnen het ontzorgingsprogramma en samen gaan werken in een ‘adviseurs-pool’.

We zoeken adviseurs die gezamenlijk de benodigde expertise kunnen leveren voor de verschillende doelgroepen binnen het ontzorgingsprogramma en samen gaan werken in de bestaande ‘adviseurs-pool’.

Deze aanpak betekent dat verschillende adviseurs samenwerken onder regie/aansturing van de coaches en de projectleider van de provincie. We maken vooraf afspraken over welke adviseurs op welke expertises/doelgroepen ingezet gaan worden. Daadwerkelijke inzet gebeurt transparant en in goed overleg, waarbij we er naar streven de adviseurs zo veel mogelijk tot hun recht te laten komen binnen hun expertises.

Zoals hiervoor uitgelegd kan deze opdracht aan meerdere professionals (zelfstandigen en/of van verschillende bureaus) gegund worden.


Vereisten / knock-outcriteria

1. Minimaal een afgeronde opleiding op minimaal MBO 4 niveau;
2. Uurtarief maximaal € 125,00 uur exclusief BTW, inclusief reiskosten woon-werk;
3. Je bent onafhankelijk. Dit betekent dat je zelf niet betrokken wordt in het vervolg (advies-/facilitatortraject), geen directe banden hebt met leveranciers en geen vergoedingen ontvangt van leveranciers voor het aandragen van klanten;


Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)

4. Aantoonbare werkervaring met energiebesparingstechnieken en/of verduurzamingstechnieken en de financiële - en technische effecten daarvan (45 punten);
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met (maatschappelijk) vastgoed en verduurzamen van (maatschappelijk) vastgoed (45 punten);
6. Aantoonbare kennis van de doelgroepen en het vastgoed in de provincie Groningen en beschrijft dit in het aanbod (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan bovengenoemde punten voldoet;

Bij gelijke geschiktheid van kandidaten wordt het uurtarief meegenomen in de overweging.


Benodigd aantal professionals

1 of meerdere.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr, in overleg.


Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op het provinciehuis op maandag 27 mei 2024 van 09:00 tot 13:00uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 24 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.