adviseur Energie infrastructuur

Logo van provincie Flevoland met een gestileerde vogel in blauw en groen met de naam ernaast.

Aanvraagnummer: 822
Organisatie: Provincie Flevoland
Locatie: Lelystad
Uren per week: 36 per week
Tarief: €115 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Flevoland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 23-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
De energietransitie vraagt om ingrijpende aanpassingen aan het energiesysteem en energiegebruik. Dit stelt ons, samen met onze gebiedspartners, de komende decennia voor technische, ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken. Niet alleen om de klimaatdoelen te halen, maar ook om ervoor te zorgen dat bestaande en nieuw te ontwikkelen woon- en werkgebieden verzekerd zijn van de benodigde energie. Leveringszekerheid en betaalbaarheid van energie voor bewoners en bedrijven zijn daarbij belangrijk. Naast knelpunten die opgelost moeten worden, zoals de huidige netcongestie, zijn er ook volop kansen voor innovatie en het versterken van een goed vestigingsklimaat in Flevoland voor bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen op het gebied van bijvoorbeeld de waterstof- en circulaire economie.

Samen met je collega’s maak je onderdeel uit van het Expertiseteam Energie. Je werkt, binnen en buiten het provinciehuis, samen aan de maatschappelijke opgave rondom de energietransitie. In overleg met de manager en het team kijken we waar jouw inzet het beste past. Hierbij kijken we niet alleen naar je kennis, maar ook naar de andere kwaliteiten die jij meebrengt naar onze organisatie. Het speelveld van de opgave energie is divers en dynamische, waardoor jouw werkzaamheden dat ook zijn.

Opdracht
Op dit moment werkt de provincie Flevoland aan (de uitvoering van) een provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (P-MIEK). Dit doen we samen met de Flevolandse gemeenten, de netbeheerders en andere relevante partijen voor het organiseren en inrichten van het P-MIEK proces en de verschillende producten die hier onder vallen. Hieruit voorkomende werkzaamheden kunnen onderdeel uitmaken van het takenpakket.

Vertegenwoordiging van provincie Flevoland in externe overleggen en netwerken gerelateerd aan energie infrastructuur en netcapaciteit, bijvoorbeeld activiteiten met werkgroepen georganiseerd vanuit het Rijk, het IPO en op provinciaal niveau.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 23 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties

 • Je zoekt de samenwerking;
 • Je kunt snel schakelen in een complexe omgeving;
 • Je bent bestuurlijk en organisatiesensitief;
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden; zowel schriftelijk als mondeling;
 • Je hebt een proactieve flexibele houding;
 • Je bent ondernemend en creatief in het zoeken naar nieuwe kansen, mogelijkheden en oplossingen.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde opleiding op minimaal wo-master niveau (20 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in netcongestie en/of energietransitie/duurzaamheid gebouwde omgeving vraagstukken in Nederland (benoem dit duidelijk in het cv.) (40 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het verbinden van ondernemers, netbeheerders en/of overheden vanuit een projectmatige insteek (benoem dit duidelijk in het cv.) (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Bij uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld, Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
2. Uurtarief maximaal € 115,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
3. Aantoonbare werkervaring in samenwerking met partijen in projecten gerelateerd aan netcongestie en/of energietransitie (benoem dit duidelijk met een concreet voorbeeld op een aparte pagina in het cv.);
4. Beheersing Nederlandse taal, aan te tonen door een korte motivatie door de kandidaat zelf geschreven;
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: ma - vr
De opdracht wordt vervuld gedurende 26 weken. Rekening wordt gehouden met een periode voor verlof – waarin de Opdracht dus niet wordt uitgevoerd door Opdrachtnemer – van 2 weken. Voor de verlenging van 13 weken 1 week verlof.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 17 april 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 19 april 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De fysieke gesprekken bij de provincie zijn gepland op donderdag 25 april 2024 tussen 14.00 en 17.00 uur te Lelystad. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 24 april 2024, bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl . Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.
 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.
 • De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.
 • Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.