Adviseur omgevingsplan

Logo van de gemeente Den Helder met een blauw schild met een wit streeppatroon, met daarbovenop een gele kroon, naast de tekst "gemeente DEN HELDER.

Aanvraagnummer: 936
Organisatie: Gemeente Den Helder
Locatie: Den Helder
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6-5-2024 t/m 31-12-2024
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 6-5-2024
Optie tot verlenging: 4 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 02-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Als adviseur omgevingsplan breng jij alle ambitieuze ideeën bij elkaar. Je kijkt wat een gebied nodig heeft en maak je er een helder plan voor.

Je coördineert en ontwikkelt bestemmingsplannen. En omdat er veel herontwikkeling op stapel staat, pas je bestaande bestemmingsplannen aan.

Dat doe je in goed overleg met de mensen die er werken en wonen. Wat zijn hun wensen, waar lopen zij tegenaan en wat kan dus beter?

Ook heb je contact met de provincie en het rijk, die door defensie en de marine grootgebruikers zijn van de mogelijkheden in de gemeente.

Je neemt alle aspecten mee in jouw plannen voor gebiedsontwikkeling.

Denk bijvoorbeeld aan woningbouwontwikkelingen of ontwikkelen op het gebied van recreatie en toerisme.

Jij onderzoekt of plannen haalbaar zijn, betrekt stakeholders bij de plannen door het organiseren van participatiebijeenkomsten en adviseert het bestuur over de haalbaarheid van plannen.

Weging prijsdeel: 20 %

Werkervaring

De kandidaat beschikt over minimaal vijf jaar ervaring als planoloog.
Weging: 25 %

Ervaring

De kandidaat heeft ervaring met het (juridisch) begeleiden van bestemmingsplannen.
Weging: 10 %

Ervaring

De kandidaat heeft in de laatste twee jaar ervaring opgedaan op het gebied van projectleiding. Geef dit duidelijk aan in het C.V.
Weging: 15 %

Beschikbaarheid

De kandidaat is uiterlijk per 13 mei beschikbaar.
Weging: 10 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Tijdens het interview zullen wij de kandidaat toetsen op de volgende punten:
Werkervaring
Kennis
Competenties: procesgericht, resultaatgericht, Strategisch inzicht

Weging: 20 %
De interviews vinden begin mei plaats