Adviseur Openbare Orde en Veiligheid

Logo van purmerend met een gestileerde groene en blauwe stierenkop naast de merknaam in vet, schreefloos lettertype.

Aanvraagnummer: 1259
Organisatie: Gemeente Purmerend
Locatie: Purmerend
Uren per week: 16 - 24 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 14-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie

Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden. Wij werken volgens de “Purmerendse manier”, onze inwoners staan centraal. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met de omgeving vinden we belangrijk.

Opdracht
Voor Team Veiligheid (met 7 veiligheidsadviseurs) zijn we tijdelijk op zoek naar een adviseur Openbare orde en veiligheid. Het zwaartepunt gedurende deze opdracht ligt op het oppakken van dossiers, zoals de weerbaarheidsscan en radicalisering, maar ook de bestuurlijke advisering van regionale gremia als gezagsdriehoek RBOP, V10 en stuurgroep Ondermijning. Thema’s als Bibob beleid, mensenhandel, radicalisering en het camerabeleid zijn zomaar een paar voorbeelden van vraagstukken waar wij jouw expertise op in willen zetten. Daarnaast werken wij volgens ons jaarlijkse uitvoeringsprogramma Purmerend (JUP). Jij bewaakt de voortgang van de JUP en voert daarover tussentijds gesprekken met de verschillende veiligheidsadviseurs. Aan het eind van het jaar start jij met de evaluatie over 2024 en begin jij aan de voorbereidingen voor het nieuwe JUP.

Vereisten / knock-outcriteria


1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van Integrale Veiligheid binnen het veiligheidsdomein (organisaties zoals de politie, het RIEC, het openbaar ministerie, gemeente, provincies, het ministerie van Justitie en Veiligheid of het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)


3. Kandidaat beschikt over minimaal 4 jaren werkervaring in de afgelopen 10 jaar als (beleids-)adviseur Openbare orde en veiligheid (OOV) of (beleids-)adviseur Integrale Veiligheid bij een overheidsinstantie (20 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van inhoudelijke én strategisch bestuurlijke advisering (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de aanpak van mensenhandel, radicalisering en/of BIBOB (20 punten);
a. Aantoonbare werkervaring met 1 van bovengenoemde punten (5 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met 2 van bovengenoemde punten (10 punten);
c. Aantoonbare werkervaring met 3 van bovengenoemde punten (15 punten);
d. Aantoonbare werkervaring met alle bovengenoemde punten (20 punten);
e. Geen aantoonbare werkervaring met bovengenoemde punten (0 punten);
6. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente met minimaal 90.000 inwoners (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau de richting van integrale veiligheidskunde, juridisch, bestuurskundig en/of criminologie (15 punten);
8. Beschikbaar voor 24 uur per week (5 punten).

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen : in overleg.
We werken waar nodig voor het resultaat voor de stad. Dit kan op locatie zijn en betekent ook dat thuiswerken mogelijk is wanneer het werk dit toelaat.

Planning

De fysieke / digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 22 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 20 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.
In de periode van 8 april 2024 tot 1 september 2024 vinden er werkzaamheden aan de A7 plaats met verkeershinder tot gevolg. Wij adviseren daarom zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen en niet met de auto. Check in ieder geval van te voren goed je reistijd.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
  • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Purmerend komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.