Arbo-coördinator

Logo van purmerend met een gestileerde groene en blauwe stierenkop naast de merknaam in vet, schreefloos lettertype.

Aanvraagnummer: 798
Organisatie: Gemeente Purmerend
Locatie: Purmerend
Uren per week: 18 tot 22 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 18-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden. Wij werken volgens de “Purmerendse manier”, onze inwoners staan centraal. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met de omgeving vinden we belangrijk.

Opdracht
Jij bent een enthousiaste professional met oog voor een gezonde en veilige werkomgeving voor iedereen. Je bent toegankelijk en dienstverlenend waardoor medewerkers gemakkelijk op je af stappen. Ook houd je ervan om je in allerlei verschillende onderwerpen te verdiepen, zo ben je het ene moment bezig met het instellen van een werkplek en vervolgens duik je in een vraagstuk over gevaarlijke stoffen of je stelt het “extreem weer” protocol op. Een van de taken die we van je verwachten is het laten uitvoeren van een gemeente brede RIE. Je weet deze te organiseren, te schakelen met collega’s (van de OR) en zet de actiepunten uit. Naast deze werkzaamheden:

 • Ben je het eerste aanspreekpunt voor alle vragen op het gebied van gezond en veilig werken. Je geeft hier gevraagd en ongevraagd advies over. Hieronder valt ook het instellen van werkplekken (en bestellen van aangepaste werkplek onderdelen);
 • Je stuurt de preventiemedewerkers aan;
 • Draag je er zorg voor dat de Gemeente Purmerend voldoet aan de geldende Arbowet en -regelgeving;
 • Onderhoud je contacten met diverse interne en externe partijen, zoals de OR, (team)managers, P&O collega’s, het hoofd BHV, de bedrijfsarts, de coördinator agressiepreventie en de bedrijfsmaatschappelijk werker. Je neemt deel aan regionaal Arbo overleg;
 • Zet je diverse keuringen uit, bijvoorbeeld: hijs- hefmatriaal riool/gemalen, elektrische apparaten,  klim- en valbeveiliging en bodemsaneringskeuringen;
 • Verzorg of organiseer je trainingen en voorlichting voor medewerkers en leidinggevenden op het gebied van veilig en gezond werken (toolboxmeetings);
 • Ben je achtervang voor de coördinator agressiepreventie.
 • Begeleidt je een leerwerkstudent integrale veiligheidskunde

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 18 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kun je reageren.

Competenties
Jij bent iemand die de tijd en ruimte neemt om te kijken waar het knelpunt zit. Je bent toegankelijk , waardoor collega’s gemakkelijk op je af stappen. Je bent alert op signalen en je toont initiatief (ook ongevraagd). Ook weet jij ook de juiste collega(‘s) zelf te betrekken op het moment dat dat nodig is. Ook beschik je over sterke communicatieve vaardigheden , zowel schriftelijk als mondeling . Je kunt goed overtuigen in situaties met tegenstrijdige belangen.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als arbocoördinator/-adviseur (40 punten);
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Arbocoördinator/-adviseur bij een middelgrote (500 - 1000 medewerkers) organisatie (maak dit concreet met minimaal één voorbeeld waaruit deze zelfstandigheid blijkt) (35 punten);
5. Kandidaat is bereid flexibel de werkuren verspreid over meerdere dagen in de week uit te voeren (voornamelijk vanuit het stadhuis te Purmerend) (15 punten);
6. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Integrale Veiligheidskunde of Arbo (10 punten).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als arbocoördinator/-adviseur.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld tijdens kantoortijden op de volgende werkdagen : Ma – Di – Wo – Do - Vrij. We werken waar nodig voor het resultaat voor de stad. Dit kan op locatie zijn en betekent ook dat thuiswerken mogelijk is wanneer het werk dit toelaat.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 23 april 2024 tussen 14.30 uur en 17.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 19 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien je de opdracht gegund krijgt, ontvang je een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Purmerend komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.