Jurist Natuurwetgeving

Logo van Provincie Zeeland met een gestileerde rode en roze leeuw naast de tekst "Provincie Zeeland" in grijs.

Aanvraagnummer: 797
Organisatie: Provincie Zeeland
Locatie: Middelburg
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Zeeland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 18-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht
Het beschermen, ontwikkelen en beheren van onze Zeeuwse natuur en landschap zijn belangrijke taken van de Provincie. We zorgen ervoor dat de bijzondere Zeeuwse natuur en het karakteristieke Zeeuwse landschap behouden blijven en beschikbaar zijn voor de bewoners en bezoekers van Zeeland. Onze organisatie werkt in verschillende onderdelen van de organisatie aan natuur en landschap. Voor het team Natuurbescherming zijn we op zoek naar een:

Competenties

 • Flexibel;
 • Stressbestendig;
 • Proactief;
 • Oplossingsgericht;

Wat ga je doen

 • Je zorgt voor de juridische kwaliteitsbewaking van de uitvoering van het provinciale natuurbeleid, met de focus op het onderdeel stikstof;
 • Je toetst vergunningen aan de geldende wettelijke regels. Bij vragen adviseer je de vergunningverleners en denkt met hen mee om in complexere situaties tot een oplossing te komen;
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd je collega’s zowel in het team als in de Programma’s en Opgaven wanneer dit volgens jou vanuit de bepalingen van de Omgevingswet noodzakelijk is;
 • Je vertegenwoordigt de provincie in bezwaar- en beroepsprocedures, stelt verweerschriften op en voert het woord tijdens hoorzittingen;
 • Je neemt deel en levert een inhoudelijke bijdrage aan (inter)provinciale werkgroepen zoals de juridische werkgroep stikstof, en provinciale werkgroepen zoals de externe werkgroep stikstof;
 • Het zwaartepunt van de functie is gelegen in het onderdeel vergunningverlening stikstof. Indien nodig kun je ook ingezet worden op andere wetgeving.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Aantoonbare werkervaring met  natuurbescherming (60 punten);
7. Een afgeronde opleiding Nederlands recht op minimaal WO bachelor niveau (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met het behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures;
2. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van verweerschriften;
3. Aantoonbare werkervaring als juridisch adviseur:
4.  Aantoonbare kennis van stikstof;
5. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden po een later moment gepland . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Provincie Zeeland heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 18 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.