Assistent technisch beheerder

Logo van Apeldoorn met een groen gestileerd bladdessin naast het woord "Apeldoorn" in groen lettertype.

Aanvraagnummer: 1859
Organisatie: Gemeente Apeldoorn
Locatie: Gemeente Apeldoorn
Uren per week: 32
Tarief: €32 - €40 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: verlenging tot 01-01-2026
Sluitingsdatum: 14-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

De stad Apeldoorn wil naar 180.000 inwoners groeien. Het wordt dus drukker op de wegen. We hebben allerlei wensen, bijvoorbeeld om minder auto’s in de binnenstad toe te laten. Ook moet de binnenstad beter bereikbaar voor voetgangers en fietsers worden.

Hoe zorgen we ervoor dat dit gebeurt? Als je dát een mooie uitdaging vindt, dan is deze vacature voor jou geschikt. We zoeken namelijk bij de unit Verkeerssystemen, Ondergrondse Infra en Parkeren (VOIP) een assistent technisch beheerder.

Dit ben jij:

Jij springt bij als collega’s dat van je vragen. Maar je zorgt er ook voor dat jouw eigen werk op tijd klaar is. Soms werk je zelfstandig, soms speel je in teamverband. Hoe dan ook, jouw technische vaardigheden zijn het belangrijkste. Heb je iets minder ervaring, maar is techniek wel jouw ding en wil je veel leren, dan ben je ook welkom.


Verantwoordelijkheden

Dit ga je doen

De 5 parkeergarages zijn voorzien van de nodige technische installaties. Een technisch probleem? Jij regelt dat de storing opgelost wordt en daarbij zie jij erop toe dat de werkzaamheden volgens afspraken uitgevoerd worden. Een vraag van een bezoeker? Jij weet de klant verder te helpen in samenwerking met de beheerders. Jij werkt in deze baan dus met mensen én techniek. Voor jou de ideale combinatie. Dit betekent dat jij:

  • samen met zo’n 8 beheerders van Vigilat de 5 garages schoon, heel en veilig houdt. Je voelt goed aan waar prioriteiten liggen en zorgt op basis hiervan voor aansturing.
  • zelfstandig storingen oplost. Van vastgelopen kaartautomaten tot aan een kapotte slagboom.
  • het eerste aanspreekpunt bent voor Vigilat, klanten, leveranciers en aannemers.

alles goed administratief vastlegt.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor 32 uur per week.De wens is om eerder te starten dan 1 juli 2024. De startdatum zal dan in overleg worden vastgesteld. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met een (1) keer twaalf (12) maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

1. U voegt een cv inclusief motivatiebrief van maximaal 5 pagina's A4 toe. Bij overschrijding van het maximumaantal pagina's wordt het gedeelte dat deze overschrijding betreft terzijde gelegd en zal de beoordeling en de daaruit voortvloeiende score slechts gebaseerd zijn op het maximum gestelde aantal A4's.

2. De kandidaat beschikt over minimaal een VMBO-diploma. De voornoemde eis dient te blijken uit het ingediende cv.

3. De kandidaat is in het bezit van een geldig B-rijbewijs.

4. De kandidaat gaat akkoord met de proeftijd van 31 dagen.

5. De kandidaat dient binnen 8 weken na aanvang werkzaamheden een VOG te overleggen, uitgaand van Algemeen Screeningsprofiel Informatie Functieaspecten 11, 12 en 13. De VOG mag niet ouder zijn dan zes maanden. De inschrijving kan tot 14 juni 23.59 uur ingediend worden.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 20 %
Gewicht van kwaliteit : 80 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

1. De kandidaat heeft ervaring in een soortgelijke functie. Beoordeling: Dit wordt beoordeeld aan de hand van het ingediende cv + een korte motivatie. - De kandidaat heeft geen ervaring ineen soortgelijke functie (0 punten). - De kandidaat heeft 1 tot 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie (3 punten). - De kandidaat heeft 3 of meer ervaring ineen soortgelijke functie (5 punten).

20 %

2. De kandidaat beschikt over geldig een BHV/EHBO diploma. Beoordeling: - De kandidaat beschikt niet over een geldig BHV/EHBO diploma (0 punten). - De kandidaat beschikt over een geldig BHV/EHBO diploma (2 punten).

40 %

3. De kandidaat heeft ervaring met programma’s als PMS, VMS en gebouw gebonden systemen. Beoordeling: Dit wordt beoordeeld aan de hand van het ingediende cv + een korte motivatie. - De kandidaat heeft geen ervaring met programma’s als PMS, VMS en gebouw gebonden systemen (0 punten). - De kandidaat heeft ervaring met programma’s als PMS, VMS en gebouw gebonden systemen (5 punten).


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 32,00
Maximaal: € 40,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

De onderstaande competenties worden getoetst tijdens het interview:

  • 'Hands on' mentaliteit
  • Communicatief sterk
  • Klantgericht
  • Plannen van je eigen werk
  • Actief meedenken en je niet beperken tot jouw stukje


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden op donderdag 20 juni tussen 9.00 en 12.00 uur. Gelieve hier rekening mee te houden.