Omgevingsinspecteur / Toezichthouder (VH24-1283)

Logo van de gemeente Amstelveen met de tekst "Gemeente Amstelveen" met een rood en zwart schildembleem met daarop drie zilveren kruisen.

Aanvraagnummer: 1860
Organisatie: Gemeente Amstelveen
Locatie: Gemeente Amstelveen
Uren per week: 20 per week
Tarief: €78 per uur
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 4 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 17-06-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

De afdeling Veiligheid en Handhaving (VH) bevordert de veiligheid en leefbaarheid in Amstelveen en Aalsmeer door professioneel toezicht te houden op en de naleving te handhaven van wet- en regelgeving en vergunningen. VH werkt volgens een integrale en uitvoeringsgerichte aanpak op het terrein van openbare orde en veiligheid, het omgevingsrecht en handhaving openbare ruimte.
Producten van het team zijn: opstellen en uitvoeren van de uitvoeringsprogramma’s op het gebied van omgevingsvergunningen, het opstellen van het meerjarenbeleid en de advisering aan de besturen van beide gemeenten op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

De komende jaren krijgt het team te maken met een aantal belangrijke wettelijke ontwikkelingen, zoals de Wet private kwaliteitsborging en de Omgevingswet. Deze wettelijke ontwikkelingen vragen investeringen zowel in de procesvoering als in de medewerkers. Wegens piekbelasting zijn wij op zoek naar een Omgevingsinspecteur/toezichthouder met accent op constructieve veiligheid en brandveiligheid.


Kandidaatomschrijving

 • Je hebt een afgeronde MBO opleiding richting bouwkunde.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het omgevingsrecht, in het bijzonder toezicht en handhaving.
 • Je hebt ervaring met het coördineren grote projecten.
 • Je hebt ervaring met het beoordelen van constructieve veiligheid zoals hout-, staal en betonconstructies en bouwkuipen.
 • Je hebt ervaring met het beoordelen van brandwerende constructies en brandveiligheid installaties al dan niet als onderdeel van gelijkwaardige oplossingen.

Competenties
Als omgevingsinspecteur beschik je over de volgende competenties:

 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit
 • Klantgericht
 • Resultaatgericht
 • Betrouwbaar
 • Flexibel
 • Besluitvaardig

Bovenstaande competenties worden tijdens het gesprek beoordeeld door de gemeente.

De aanvang van de opdracht is maandag 1 juli 2024 voor de duur van een jaar. Er is een mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend.

Referentie :
Het checken van referenties kan onderdeel zijn van de procedure. Bij de gevraagde werkervaring, onder het onderdeel ‘eisen’, is het opgeven van een referentie vereist. Onder een referentie wordt het volgende verstaan: de naam en contactgegevens van een teamleider/leidinggevende van een recente opdrachtgever, die relevant is voor de uitgevraagde opdracht, zoals opgesteld door Gemeente Amstelveen.


VOG
:
Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de nieuwe aanvraag voor een VOG af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd bij de Gemeente Amstelveen.


Eisen

Opleiding
Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde MBO opleiding richting bouwkunde
Opleiding
Op CV aantoonbaar een ABW 1 diploma.
Werkervaring
Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring in het omgevingsrecht opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
Gevraagde documenten
Aanleveren na gunning
 • Gegevens Crediteuren
 • VOG
 • Geheimhouding & integriteitverklaring

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 15 %


Werkervaring
Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring in het omgevingsrecht opgedaan in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente of omgevingsdienst
Weging: 25 %


Werkervaring
Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring met het beoordelen van brandwerende constructies en brandveiligheid installaties opgedaan in de afgelopen 5 jaar
Weging: 20 %


Werkervaring
Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring met het beoordelen van constructieve veiligheid zoals hout-, staal en betonconstructies en bouwkuipen in de afgelopen 5 jaar.
Weging: 15 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
 • Verificatie van inhoud aangeboden profiel.
 • Resultaten/praktijkvoorbeelden vanuit vorige werkzaamheden.
 • Competenties voor deze uitvraag.
 • In hoeverre de kandidaat overtuigt de opdracht succesvol af te ronden.

Weging: 25 %

Interviewplanning

De top 3 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken vinden plaats op donderdag 20 juni 2024 tussen 10.00uur - 13.00uur. Indien u een kandidaat voorstelt, verzoeken wij u ervoor te zorgen dat deze beschikbaar is om dit tijdstip. De gesprekken zijn op het raadhuis.