Beheerder stedelijk water

Logo van de gemeente Den Helder met een blauw schild met een wit streeppatroon, met daarbovenop een gele kroon, naast de tekst "gemeente DEN HELDER.

Aanvraagnummer: 1043
Organisatie: Gemeente Den Helder
Locatie: Den Helder
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 3-6-2024 t/m 31-12-2024
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 3-6-2024
Optie tot verlenging: 4 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 10-05-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Beheerder stedelijk water (36 uur)

Den Helder en water, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als beheerder stedelijk water ga jij bijdragen aan een schone en duurzame leefomgeving van onze gemeente door je te richten op het beheer van het stedelijk water en de riolering.

Wat ga je doen
Samen met je collega’s ben je een belangrijke schakel in het professioneel beheren en onderhouden van het watersysteem in onze gemeente. Je krijgt te maken met het beheer van afvalwater, hemelwater, grondwater, oppervlaktewater en oevers.

Je bent de spil als het gaat om het beheerproces, de jaarcyclus en het op (laten) stellen van de meerjarenplanningen en vervangingsopgaven. Je adviseert over het rioolstelsel op tactisch niveau en kunt hierbij meedenken over alle technische aspecten van watermanagement.

Naast de beheertaken hou je je ook bezig met beleidstaken. Het is van belang dat je je hierin gaat ontwikkelen en dit ook leuk vindt om te doen.

Verder:

  • Draag je bij aan het ontwikkelen en implementeren van beleid voor het beheer en onderhoud op het gebied van stedelijk water en riolering, bijvoorbeeld het programma stedelijk water & riolering;
  • Word je onze specialist in de waterketen;
  • Draag je oplossingen aan om hemel- en grondwaterproblemen in de gemeente op te lossen;
  • Verzorg je het databeheer op het gebied van stedelijk water (voor riolering werk je samen met de databeheerder riolering);
  • Draag je bij aan verschillende raamcontracten, zoals: baggeren stedelijk water, groot onderhoud oevers en steigers;
  • Zoek je de samenwerking op met je collega’s van Texel, Schagen, Hollands Kroon en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier via het samenwerkingsverband Noordkop;
Eisen
Afgeronde mbo opleiding civiele techniek
Minimaal drie jaar ervaring als beheerder stedelijk water

Wensen:
Kennis en ervaring met GIS
Afgeronde HBO opleiding civiele techniek
Minimaal vijf jaar ervaring als beheerder stedelijk water
Afgeronde basisopleiding stedelijk water/integraal watermanagement
Weging prijsdeel: 20 %

Opleiding

De kandidaat beschikt over een afgeronde HBO opleiding in een relevante richting bijvoorbeeld civiele techniek en/of GWW. Geef dit duidelijk aan in het C.V.
Weging: 25 %

Werkervaring

De kandidaat heeft minimaal vijf jaar werkervaring als beheerder stedelijk water/riolering bij een gemeente. Geef dit duidelijk aan in het C.V.
Weging: 20 %

Aanvullende opleiding

De kandidaat beschikt over de basisopleiding riolering of de opleiding integraal waterbeheer.
Weging: 10 %

Ervaring

De kandidaat heeft in de afgelopen vijf jaar een functie gehad waarbij hij te maken heeft gehad met water en oevertaken. Geef dit duidelijk in het C.V. aan.
Weging: 5 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Tijdens het interview toetsen wij onder meer op de gevraagde competenties en de mate van geschiktheid om de opdracht uit te voeren.

De volgende competenties kunnen worden getoetst tijdens het gesprek:
  • Creatief
  • oplossingsgericht
  • aanpakken
  • Resultaatgericht


Weging: 20 %
De interviews vinden plaats