Beleidsadviseur gezondheid en zorg

Logo van gemeente westerwolde met een kleurrijke geometrische vorm boven de naam in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 1077
Organisatie: Gemeente Westerwolde
Locatie: Sellingen
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 20-5-2024 t/m 20-5-2025
Regio: Groningen
Startdatum: 20-5-2024
Optie tot verlenging: 2 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 10-05-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Als beleidsadviseur Gezondheid en Zorg stel je beleid op en ben je adviseur en sparringpartner van de portefeuillehouders en college. Tevens ben je de vertegenwoordiger van onze gemeente in regionale samenwerkingsverbanden (PG&Z, Gezond Groningen, SPUK en IZA) en onderhoud je het contact met allerlei instanties in de regio. Je vertaalt hierbij de ontwikkelingen naar lokaal gemeentelijk beleid. Hierbij is het van belang dat je rekening houdt met de uitvoerbaarheid en budgettering van het beleid. Periodiek leg je hierover verantwoording af. Het betreft vooralsnog een tijdelijke functie voor een periode van twee jaren.

Als Beleidsadviseur werk je concreet aan beleidsontwikkeling en -uitvoering op de volgende gebieden:

 1. Bijwonen regionale overleggen PGZ/AOG, advisering aan portefeuillehouder en manager;
 2. Beleidsinzet meerjarenagenda PGZ (Langer gezond leven, jeugd, langer gezond leven ouderen en leefomgeving);
 3. Beleidsinzet NPG aanvragen/uitvoering zoals Vitaal Groningen;
 4. SPUK IZA en het Gezond Groningen overleg;
 5. Uitvoering Actieplan GALA
  1. MRT op basisscholen Noord (advisering richting college/overlap met onderwijs)
  2. Opstellen plan met inwoners per dorp voor beweegvriendelijke leefomgeving
  3. Opstellen plan Rookvrije Generatie (plan is wellicht te zwaar, beleid is door college vastgesteld)
 6. Samen met lokale coördinator het lokale netwerk dementie inrichten en daarna een dementiescan uitvoeren;
 7. Beleidsplan toezicht opstellen;
 8. Evaluatie nadere regels WMO 2024;
 9. Doornemen preventiescan en overzicht creëren welke zaken we hieruit als Westerwolde kunnen doorvoeren;
 10. Begeleiding Wmo-onderzoek: Onderzoek gebruik algemene voorzieningen Wmo doelgroep.
 • Je hebt een afgeronde, relevante hbo opleiding.
 • Je hebt 2 jaar relevante werkervaring.
 • Je bent enthousiast en hebt een eigen kijk op het vakgebied.
 • Je werkt graag met anderen samen.
 • Je kunt twee (of meer) stappen vooruitdenken.
 • Je durft te experimenteren en te vernieuwen.
 • Je bent een open en eerlijk persoon.
 • Je weet van aanpakken maar durft ook om hulp te vragen.

Opleiding

Uit het CV moet blijken dat de kandidaat een relevante hbo-opleiding heeft.

Werkervaring

Uit het CV moet blijken, dat de kandidaat 2 jaar relevante werkervaring heeft.
Weging prijsdeel: 20 %

Ervaring met het schrijven van beleid

Ervaring met het schrijven van beleid
Weging: 15 %

Goed kunnen samenwerken

Goed kunnen schakelen tussen lokale en regionale belangen en op deze niveaus goed kunnen samenwerken.
Weging: 20 %

Ervaring met het geven van bestuurlijk advisering

Uit het cv blijkt dat de kandidaat ervaring met het geven van bestuurlijk advisering heeft.
Weging: 20 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Tijdens de gesprekken wordt er getoetst op kennis en ervaring
Weging: 25 %
In overleg.