Projectleider woonzorgprojecten

Rode banner met witte typografie met daarop "land van cuijk" onder een abstract logo bestaande uit een horizontale lijn en een gebogen lijn die een gezicht vormt.

Aanvraagnummer: 1078
Organisatie: Gemeente Land van Cuijk
Locatie: Cuijk
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-6-2024 t/m 1-6-2025
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 1-6-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 13-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Juni 2024 wordt naar verwachting de woon(zorg)visie van de gemeente Land van Cuijk vastgesteld. In het uitvoeringsplan van de woon(zorg)visie staan veel ambities en maatregelen waarvoor intensieve en creatieve samenwerking tussen het fysieke en sociale domein nodig is.

De complexiteit van deze opgave vraagt om een domeinoverstijgende aanpak die zowel regionaal en lokaal goed moet worden verankerd. Voor deze uitdagende opgave zoeken we een doortastende projectleider fysiek en sociaal domein voor onze gemeente Land van Cuijk. Land van Cuijk is een landelijke gemeente in NoordOost Brabant, de grootste qua oppervlak van Brabant, met 33 kernen en meer dan 90.000 inwoners.

Wat ga je doen?

Je gaat samenwerken met de beleidsadviseur woonzorgprojecten om de ambities uit de woonzorgvisie die betrekking hebben op het fysiek en sociaal domein waar te maken. Je schrijft een uitvoeringsplan en vormt daarvoor een team van collega’s uit het Sociaal  Domein, Ruimte en vastgoed. In het uitvoeringsplan komt een heldere planning en een overzicht van de ureninzet van alle betrokken collega’s. Vanuit dit uitvoeringsplan ga je onder andere effectieve woonoplossingen ontwikkelen en implementeren voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij sluit je aan bij het landelijke programma ‘Een thuis voor iedereen’, waarbij we de beweging maken van beschermd wonen naar beschermd thuis. Daarnaast realiseer je tussenvormen voor uitstromende doelgroepen (bijv. kamertrajecten) en onderzoek je de mogelijkheden voor paradijsvogelwoningen. Je hebt een goede interne afstemming met de beleidsadviseur woonzorgprojecten, de betrokken beleidsadviseurs binnen het team Beleid Sociaal Domein, Ruimtelijke Ontwikkeling en Ruimtelijk Beleid. Daarnaast heb je afstemming met centrumgemeente Oss zodat de lokale projecten aansluiten bij het regionale vangnet.

Je bent een pro-actieve en innovatieve projectleider met gemeentelijke ervaring. Je bent een verbinder en hebt aandacht voor de diverse perspectieven. Kennis van de zowel het fysieke domein en het sociaal domein is een pré.

Relevante afgeronde HBO- of WO-opleiding

Beschikken over een relevante afgeronde WO- of HBO-opleiding.

Kennis en ervaring

Kennis en ervaring als senior projectleider binnen het sociaal domein of fysieke domein.
Weging prijsdeel: 25 %

de kandidaat heeft in de afgelopen drie jaren minimaal een keer een vergelijkbare functie uitgevoerd

Weging: 25 %

de kandidaat heeft ruime aantoonbare kennis van het fysieke domein en/of het sociaal domein

Weging: 25 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Wendbaar, betrouwbaar, innovatief, ervaring, aansluiting.
Weging: 25 %
N.t.b.