Technisch Projectleider

Logo van rijswijk met een gestileerde blauwe leeuw naast een schild en een tak met bladeren op een witte achtergrond.

Aanvraagnummer: 1079
Organisatie: Gemeente Rijswijk
Locatie: Rijswijk
Uren per week: 16 tot 20 per week
Tarief: €105 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 1-7-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 06-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000 in 2022. De groei gaat na 2022 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Opdracht
De gemeente Rijswijk heeft een Digitale Agenda Rijswijk (DAR) opgesteld voor het uitvoeren van diverse ICT projecten. Voor het realiseren van deze I-projecten is het noodzakelijk om een Technische projectleider aan te stellen voor het ontwerpen, realiseren, testen, in productie brengen en overdragen naar de beheerorganisatie (Functioneel beheer) van diverse Zaak Document Services (ZDMS) koppelingen en het inrichten van zaaktypen in het zaaksysteem.

Specifieke taken voor deze opdracht:
- Opstellen PvA en beheren van de technische projectplanning;
- Uitvoeren van technische impactanalyse;
- Opzetten en beheren van het projectdossier;
- Opzetten en beheren van issue logs, wijzigingsverzoeken, risico logs, actielijsten en besluiten;
- Ondersteuning bij het opstellen van periodieke voortgangsrapportages;
- Signaleren van issues en formuleren van verbeteringen/oplossingen;
- Bewaken standaarden en procedures van het project;
- Bewaken tijdige opvolging door actiehouders;
- Voorbereiding en vastlegging van vergaderingen en bijeenkomsten;
- Opstellen technisch testrapport en documentatie;
- Overdracht en oplevering aan beheerorganisatie;
- Opstellen van voortgangsrapportage;
- Zorgt voor uitvoering van het technisch project en communicatie met ICT leveranciers.

Op te leveren producten:
- PvA en deelplanning;
- Impactanalyse;
- Geaccepteerde en werkende technische koppelingen;
- Geaccepteerde en werkende zaaktypen;
- Testrapport;
- Documentatie;
- Overdracht en oplevering aan beheerorganisatie;
- Voortgangsrapportages.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Technisch Projectleider met het invoeren van Zaaktypen binnen een gemeente (25 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Technisch Projectleider met het implementeren van ZDMS koppelingen binnen een gemeente (25 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als ICT projectleider/ specialist met ICT projecten tbh van het Dienstverlening domein bij een gemeentelijke instellening (35 punten);
9. In bezit van certificaten Agile Scrum, Prince2 en ITIL (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten;
2. Beschikbaar per 1 juli voor 20 uur per week beschikbaar voor de gehele duur van de opdracht inclusief eventuele verlengingsoptie(s);
3. Maximaal uurtarief van € 105,- inclusief reiskosten en Fee Flextender / exclusief btw;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met het invoeren van Zaaktypen en ZDMS koppelingen binnen een gemeentelijke organisatie;
5. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding Informatica, Bedrijfskundige Informatica of Technische Bedrijfskunde;

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 10 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 7 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.