Beleidsadviseur HR

Tekstlogo met de tekst "gm gooisemeren" in kleine letters, gestileerd in een paars verloopkleurenschema.

Aanvraagnummer: 717
Organisatie: Gemeente Gooise Meren
Locatie: Bussum
Uren per week: 18-24 per week per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 4 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 1 maand(en)
Sluitingsdatum: 12-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht

 • Er is een Risico Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd. Een werkgroep is aan de slag met het opstellen van een plan van aanpak. Jij coördineert deze werkgroep, adviseert en stemt af met de directie en de ondernemingsraad en verzorgt de interne communicatie;
 • Ontwikkelen en implementeren van initiatieven om duurzame inzetbaarheid te bevorderen;
 • Het actualiseren van de regeling in het personeelshandboek en – indien nodig – opstellen van nieuwe regelingen;
 • Uitvoeren van (coördinerende en uitvoerende) taken op het gebied van binden, belonen en functiegebouw;
 • Actualiseren en beheren van een HR-jaaragenda, waarbij prioriteiten worden gesteld en activiteiten worden gepland in lijn met organisatiedoelen;
 • Wat vragen wij van je- Ervaring en expertise op het gebied van HR-thema’s en Arbowetgeving, met een focus op actualisatie en het bijhouden van ontwikkelingen binnen het vakgebied;
 • Aantoonbare kennis en begrip van CAO gemeenten, personeelshandboek en toepassen van relevante regelingen;
 • Ervaring als aanspreekpunt voor de Ondernemingsraad en het Lokaal Overleg met de vakbonden, inclusief het voorbereiden van de onderhandeling en communicatie over lokale arbeidsvoorwaarden en -regelingen;
 • Expertise op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 12 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties

 • Strategisch denkvermogen;
 • Communicatievaardigheden;
 • Projectmanagementvaardigheden;
 • Analytisch vermogen;
 • Empathie en betrokkenheid;
 • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
7. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in de richting van HRM (30 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als HR beleidsadviseur bij een gemeente (35 punten);
9. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met Risico Inventarisatie & Evaluatie (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
10. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met Vitaliteit (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10A. Deze functie is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Niet op vrijdag, de rest van de dagen in overleg

Gooise Meren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 17 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn (standaard 3) , ontvangen uiterlijk op dinsdag 16 april 2024 bericht. De gesprekken vinden bij voorkeur fysiek/digitaal plaats. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie

 1. Opdrachtnemer moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer.
 2. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 3. We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkwverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.
 4. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculptatie als gesteld in de wijziging leidraag invordering nr. BLKB2023/1062M.ind
  - U dient te beschikken over een G-rekening en NEN Certificering, 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NEN-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.
 1. 'Bring your own device' is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. Ipad.
 2. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (Conform Waadi).