Beleidsadviseur Participatie en Kunst en Cultuur

Logo van gemeente de ronde venen met een gestileerde groene en blauwgroen sneeuwvlok naast de tekst.

Aanvraagnummer: 940
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Locatie: Mijdrecht
Uren per week: 36 per week
Tarief: €100 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 30-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen. Een groene oase in een waterrijk gebied met acht kleurrijke dorpen, waar zo’n 45.000 mensen met plezier wonen en werken.
In Mijdrecht staat het gemeentehuis. De thuishaven van ruim 300 hardwerkende en betrokken collega’s. ‘Samen voor elkaar’ echoot door de gangen. Het is de essentie van de organisatieontwikkeling die onze organisatie toekomstbestendig maakt.

We hebben grote opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, woningbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en een circulaire en inclusieve economie. Deze ambities maken we waar door een intensieve samenwerking met collega’s van alle teams, onze inwoners, partners in de gemeente, het college en de raad.

Ons team - Welzijn & Samenleving – bestaat uit 16-18 Strategisch adviseurs, beleidsadviseurs en beleidsmedewerkers. Wij adviseren over alle beleidsvelden binnen het sociaal domein. We werken nauw met elkaar en de andere teams binnen de gemeente samen om inwoners te helpen op eigen kracht een bijdrage te leveren aan de samenleving. De lijnen binnen onze organisatie zijn kort, ook met het bestuur. We werken in een gemoedelijke sfeer enthousiast aan maatschappelijke opgaven.

Opdracht
Binnen het team Welzijn en Samenleving ligt een aantal opdrachten die afgerond moeten worden in de komende maanden omdat binnen het team de daarvoor benodigde capaciteit en kennis ontbreekt. Het betreft opdrachten over verschillende beleidsterreinen waarvoor brede ervaring binnen het sociaal domein en het opstellen van beleid vereist is. Concreet betreft het:

 • Afronden beleidsplan Kunst en Cultuur

Het beleidsplan is in concept gereed, de adviseur is verantwoordelijk voor het opstellen van het definitieve beleidsplan, de participatie daaromheen en het proces van bestuurlijke besluitvorming. De adviseur is in dat kader ook beschikbaar om de raad te informeren over de totstandkoming van het plan en de inhoud daarvan.

 • Opstellen afstemmingsverordening
 • Adviseren over gemeenschappelijke regeling GGD

Competenties

 • Je beschikt over overtuigingskracht, waarbij je werkt vanuit vakkennis en een professioneel oordeel
 • Je bent politieke en bestuurlijke sensitief en neemt dit mee in de manier waarop je adviseert
 • Je bent analytisch sterk en weet daardoor snel en goed te doorgronden wat er allemaal speelt
 • Je bent resultaat- en oplossingsgericht
 • Je bent communicatief vaardig in woord en schriftelijk
 • Beoordeling

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsadviseur binnen een gemeente (25 punten);
6. Minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsadviseur binnen de participatiewet (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het opstellen van beleidsregels en verordeningen bij een gemeente en/of provincie (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het opstellen van een beleidsplan Kunst en Cultuur voor een middelgrote gemeente (40.000 – 100.000 inwoners) (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het bevorderen van samenwerking met en tussen externe partners en gemeente/provincie/Rijk (benoem dit duidelijk in CV) (15 punten);
10. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in een juridische richting of Bestuurskunde (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op wo master niveau;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar in de publieke sector;
3. Beschikbaar per 1 mei 2024 voor 36 uur per week;
4. Een maximaal uurtarief van €100,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werk verkeer en Fee Flextender;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. Voor kantoor functies waarin het mogelijk is om op afstand te werken, is 50% thuiswerken gebruikelijk. Het kan voorkomen bij een specifieke opdracht dat aanwezigheid op kantoor verplicht is op meerdere of alle werkdagen.

Planning
De digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 1 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdagmiddag 30 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).