Beleidsmedewerker WMO

Logo van gemeente waterland met gestileerde blauwe letters "w" en "m" met daaronder watergolfmotief.

Aanvraagnummer: 1088
Organisatie: Gemeente Waterland
Locatie: Monnickendam
Uren per week: 36 per week
Tarief: €85 per uur
Duur van de opdracht: 8 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 13-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente en telt ca. 17.000 inwoners. Naast de grote kernen Monnickendam en Marken bestaat het uit nog 8 kleinere kernen. Kenmerkend is de combinatie van authentieke kernen met hoogwaardige cultuurhistorische achtergrond, afgewisseld met een groen en open landschap met een bijzonder veenweidegebied.  Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen.
Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders.

Opdracht
Goede zorg voor iedereen toegankelijk, dat is het Waterlandse uitgangspunt. Tegelijkertijd wordt ook inzet en eigenkracht van mensen gevraagd. Dit Waterlandse uitgangspunt vormgeven is dan ook met recht een uitdaging, waarbij jij wordt uitgedaagd al jouw talenten en creativiteit in te zetten. Als je al jouw talenten en creativiteit dan ook nog eens kostenbewust inzet, dan ben jij de beleidsmedewerker voor het sociaal domein die wij zoeken.

De aandacht in deze functie ligt in eerste instantie op het vakgebied Wmo en (volks)gezondheid. Als beleidsmedewerker Wmo ben jij verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Binnen de portefeuille gezondheid ligt de focus op de relatie met de GGD en de samenwerking met (lokale) partners. Jij bent een cruciale schakel tussen het bestuur, de gemeente en onze inwoners.

Jij houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en weet deze te vertalen naar beleid dat aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de lokale gemeenschap. Je werkt intensief samen met (regio)collega's en andere stakeholders, zoals zorgaanbieders en belangenorganisaties. De uitdaging is beleid te ontwikkelen waarbij je de vraag integraal benadert, dus vanuit verschillende disciplines binnen het Sociaal Domein en soms ook daarbuiten.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van de Wmo. Dit betreft o.a. het aanpassen van de verordening en de beleidsregels;
 • Adviseren van het bestuur over het beleid en de uitvoering daarvan;
 • Opstellen van beleidsvoorstellen, -adviezen en -notities;
 • Onderhouden van onze subsidierelaties door het voeren van gesprekken en zorgen voor voldoende afstemming;
 • Uitvoeren van contractmanagement met lokale en regionale partijen;
 • Signaleren van knelpunten en mogelijkheden, en het initiëren van verbeteringen;
 • Monitoren en evalueren van de uitvoering van het beleid en het doen van verbetervoorstellen;
 • Deelnemen aan (in- en externe) overleggen en netwerken.

In Waterland werken we integraal samen, dit zorgt voor passende oplossingen. Jij voelt je thuis in een omgeving waarbij een groot beroep wordt gedaan op jouw flexibiliteit en professionaliteit. Je draagt actief bij aan goede teamresultaten vanuit het besef dat samen beter werkt dan alleen.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dag maandag 13 mei 2024, 09.00. Tot die tijd kunt u reageren.

Gunningscriteria (wensen) te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsmedewerker WMO (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met de implementatie van beleid op het gebied van WMO (ligt dit duidelijk toe in het cv) (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het adviseren op het gebied van beleid aan het bestuur (ligt dit duidelijk toe in het cv) (25 punten);
9. Aantoonbare kennis van contractmanagement met lokale en regionale partijen (ligt dit duidelijk toe in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-out criteria
1. BYOD (bring your own device) voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker binnen een gemeente of overheidsinstelling ;
3. Een afgeronde diploma op minimaal hbo bachelor niveau;
4. Beschikbaar per 1 mei 2024 voor 36 uur per week (in overleg in te delen);
5. Een maximum uurtarief van € 85,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer en fee Flextender;

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg maar fysieke aanwezigheid is een vereiste.

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden gepland in week 21. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 15 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.