Projectleider Sociaal Beleidskader (SBK)

Logo van gemeente westland met een gestileerde witte figuur die een ploeg trekt op een zwarte achtergrond, naast de naam in blauwe en groene blokken.

Aanvraagnummer: 1089
Organisatie: Gemeente Westland
Locatie: Naaldwijk
Uren per week: 20 per week
Tarief: €117,35 per uur
Duur van de opdracht: 4 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 10-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Opdracht
Een breed gedragen Sociaal Beleidskader voor de gemeente Westland van zo’n 20-30 pagina’s dat het fundament vormt voor zogenaamde uitvoeringsprogramma’s per thema (Sociale basis, gezondheid, Wmo, Participatie en Jeugd etc.)

Waarin de huidige stand van zaken wordt beschreven, o.a. door terug te kijken naar het huidige Sociaal Beleidskader en de relevante trends en ontwikkelingen te beschrijven

Waarbij relevante bestuurders en directeuren, medewerkers Beleid en Uitvoering Sociaal Domein gemeente en kernpartners intensief zijn betrokken. Bestuur en directie worden regelmatig (als keuzes moeten worden gemaakt) bijgepraat, om betrokken te blijven en indien nodig te kunnen bijsturen. Waarbij voor de partners van het Sociaal Domein - bijeenkomsten om input op te halen -worden georganiseerd. Denk aan o.a. raadsleden, zorgaanbieders, regionale samenwerkingspartners, ASDW, lobbyorganisaties

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen een gemeente (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider binnen het Sociaal domein (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring binnen het beleidsthema’s: Sociale basis, gezondheid, Wmo, Participatie en Jeugd, benoem dit duidelijk in het cv (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van begrijpelijke en toegankelijke beleidsstukken én collegevoorstellen over complexe en/of politiek-maatschappelijk gevoelige onderwerpen (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten)

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 117,35 inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW.
2. Minimaal een afgeronde wo bachelor opleiding;
3. Uiterlijk per mei 2024 voor 20 uur p/w beschikbaar gedurende de gehele opdrachtduur incl. verlengingsopties;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider binnen het sociaal domein van een gemeentelijke organisatie;

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Maandag tot vrijdag

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 15 mei 2024 tussen 13.00 uur tot 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 13 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • ‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.
  • De voertaal binnen de gemeente is Nederlands (in taal en geschrift), er word geacht dat de kandidaat hieraan kan participeren.