Casusregisseur Sociaal Domein

Logo van alphen aan den rijn, met de naam in blauwe tekst met een gestileerde blauwe boog over de laatste drie woorden.

Aanvraagnummer: 1090
Organisatie: Gemeente Alphen aan den Rijn
Locatie: Alphen aan den Rijn
Uren per week: 32 tot 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 13-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Het is een flex-opdracht waarbij je ingezet kan worden op 2 plekken. Het is in principe de bedoeling dat je aan de slag gaat:

1. Als casemanager Hersteloperatie Toeslag begeleid en ondersteun je gedupeerden van de toeslagenaffaire bij hun ondersteuningsvraag binnen het sociaal domein. Je voert het brede gesprek met gedupeerden op alle leefgebieden (zoals inkomen, schulden, huisvesting) en maakt samen een plan om te komen tot een duurzame oplossing. Je registreert nauwkeurig het plan zodat deze ook ter goedkeuring aan de accountant overlegt kan worden. Daarnaast bezit je ook de kwaliteiten om de vertaalslag te maken van beleidsopdrachten naar uitvoering.
2. Als casemanager MCV begeleid en ondersteun je inwoners met een meervoudige of complexe ondersteuningsvraag binnen het sociaal domein. Je voert het brede gesprek met inwoners op alle leefgebieden (zoals inkomen, schulden, huisvesting) en maakt samen een plan om te komen tot een duurzame oplossing. Soms is het nodig om eerst aan crisisinterventie te doen.

Gesprekken kunnen plaatsvinden op het Serviceplein, op een locatie in de wijk, maar ook bij de mensen thuis. Met jouw gespreksvaardigheden kom je tot de achterliggende vraag en problematiek waardoor jij de inwoner/gedupeerde de ondersteuning weet te bieden die nodig is. Hierbij werk je samen met de partners in de keten.

Regie voeren op een casus, de inwoner/gedupeerde centraal stellen en motiveren en alle betrokken partijen daarin laten participeren, zijn belangrijke onderdelen van jouw werk. Daarnaast is gebiedsgericht werken een belangrijk onderdeel in de samenwerking met de keten. Jouw aanpak is stress-sensitief en erop gericht om de leefsituatie van de inwoner te stabiliseren om van daaruit tot een duurzame, vaak maatwerkoplossing te komen.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 13 mei 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kun je reageren.

Gunningscriteria (weging)
5. Aantoonbare werkervaring met regievoering op casus- en procesniveau en ketensamenwerking (casemanagement) (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met aanpak hersteloperatie Toeslagen (25 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als casemanager op complexe problematiek of maatschappelijk werker bij een gemeentelijke instelling (20 punten);
8.  Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met inwoners met meervoudige problematiek (15 punten);
9. Kandidaat motiveert in een brief de getoonde interesse en opgedane kennis en werkervaring met gespreksvoering met kwetsbare inwoners en het werken binnen een team (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij / de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als regiehouder op complexe casuïstiek;
3. Aantoonbare werkervaring met Hersteloperatie Toeslag;
4. Aantoonbare werkervaring binnen het gemeentelijke Sociaal Domein.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: on overleg, ma – di – wo – do – vr.
Is hybride werken mogelijk? Beperkt

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op 22 mei tussen 10.30 en 12.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 15 mei bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).