Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Logo van gemeente zeist met een abstract ontwerp met blauwgroen strepen die een gestileerde 'z' vormen boven de tekst 'gemeente zeist.

Aanvraagnummer: 1091
Organisatie: Gemeente Zeist
Locatie: Zeist
Uren per week: 24 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: tot en met 31 december 2024
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 08-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 66.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Opdracht
Wij zijn op zoek naar een ervaren adviseur ruimtelijke ontwikkeling die adviseert of trekker is bij het ontwikkelen, uitwerken en vastleggen van diverse ruimtelijke ontwikkelingen. Hierin ligt op dit moment een grote werkvoorraad, mede doordat bestaande medewerkers extra werken aan het omgevingsplan.

Dit doe je veelal vanuit ruimtelijke initiatieven in bestemmingsplannen/ omgevingsplannen of andere planologische procedures, of als adviseur in projecten met een gemeentelijke projectleider (waarbij jij het bestemmingsplan begeleidt). Ook kan dit vorm krijgen in vooroverleg.

Daarnaast is het mogelijk dat we je vragen om een rol te spelen in procesbegeleiding of het verbeteren van werkwijzen.

Hoofdopdracht ligt bij het begeleiden van ruimtelijke initiatieven. Je pakt lopende bestemmingsplan-/ omgevingsplanprocedures op en start nieuwe procedures op. Interactieve en open planprocessen vinden wij hierbij belangrijk. Je voert, soms samen met projectleiders, de regie over bouwplannen en projecten en bent daarbij verantwoordelijk voor het planologisch-juridisch proces. Maatschappelijke initiatieven begeleid je met gevoel voor het samenspel tussen inwoners, gemeente en andere betrokkenen waarbij je het belang van een zorgvuldig, weloverwogen advies aan onze bestuurders niet uit het oog verliest.

Werkwijzen en processen rond ruimtelijke initiatieven vind je interessant en je bent in staat een bijdrage te leveren aan het opstellen of verbeteren hiervan. Daarnaast kun je indien gewenst ook ruimtelijke gebiedsprocessen begeleiden.

Uiteraard ben je op de hoogte van de ontwikkelingen rond de Omgevingswet.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van planologie, ruimtelijke ordening, sociale geografie of (omgevings-)recht (15 punten) ;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur ruimtelijke ontwikkeling (of in een vergelijkbare functie) in de afgelopen 5 jaar bij een gemeentelijke instelling (35 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het voeren van planologische-juridische procedures binnen een gemeentelijke instelling (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van maatschappelijk initiatieven (noem drie voorbeelden met referenties in het cv) (20 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met het voeren van planologische-juridische procedures;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 13 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).