Bouwtoezichthouder(s)

Logo met het woord "nieuwegein" naast een abstract wervelontwerp in paars en grijs.

Aanvraagnummer: 668
Organisatie: Gemeente Nieuwegein
Locatie: Nieuwegein
Uren per week: 27 per week
Tarief: €105,00 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 12 maand(en)
Sluitingsdatum: 08-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

Opdracht
De afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid  (TVL) draagt binnen de gemeente bij aan het in stand houden en vergroten van de leefbaarheid en veiligheid van de stad voor bewoners, ondernemers en gebruikers. De afdeling kent een breed scala aan producten en een grote diversiteit in doelgroepen en werkprocessen. Hier vindt alle bestuursrechtelijk en strafrechtelijk toezicht en handhaving  plaats voor uiteenlopende beleidsvelden. De afdeling bestaat uit 5 teams: Omgevingstoezicht, Stadstoezicht, Strategie en ondersteuning, Wijkcoördinatoren en Openbare Orde en Veiligheid. Er werken tachtig mensen. Als toezichthouder bouwen maak je deel uit van het team Omgevingstoezicht in het bijzonder van de groep Bouw- en woningtoezicht. Het team bestaat uit 5 vaste toezichthouders, waarvan 1 senior, en een flexibele schil van 5 fte aan inhuurkrachten.

Competenties

 • Teamplayer;
 • Doelgericht;
 • Klantvriendelijk;
 • Politiek-sensitief;
 • Initiatiefrijk;
 • Enthousiast;
 • Oplossingsgericht;
 • Mondeling en schriftelijk vaardig.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar als Toezichthouder Bouwen bij een gemeente (40 punten)
5. Aantoonbare kennis van en werkervaring in de regio Utrecht (50 punten);
a. Geen aantoonbare kennis van en werkervaring in de regio Utrecht (0 punten);
b. Aantoonbare kennis van en werkervaring in de regio Utrecht (30 punten);
c. Aantoonbare kennis van en werkervaring in de gemeente Nieuwegein (50 punten);
6. Maximaal uurtarief van €105,00 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 3 in de richting van Bouwkunde;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Toezichthouder Bouwen bij een gemeente;
3. Uiterlijk beschikbaar per 16 april 2024.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: dagen in overleg te bepalen, fysieke aanwezigheid tijdens minimaal 3 dagen in de week op het werk wordt verlangd.

Planning
De fysieke/digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 10 april 2024 en donderdag 11 april 2024 tussen 14 uur en 17 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 9 april 2024 uur bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De aanbestedende dienst vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Akkoord met een SROI regeling in de overeenkomst m.b.t. Social Return.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien u beschikt over een G-rekening, zal 25% op deze rekening worden gestort. Indien u geen SNA certificaat kunt overleggen zal er 55% op de G-rekening worden gestort.
  • Indien u niet beschikt over een G-rekening, moet er per kwartaal een verklaring van betalingsgedrag van de Belastingdienst worden overlegt.