Directievoerder / toezichthouder openbare verlichting


Aanvraagnummer: 667
Organisatie: Gemeente Soest
Locatie: Soest
Uren per week: 8-10 per week
Tarief: €88,50 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 3 maal 12 maand(en)
Sluitingsdatum: 05-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Geef samen met Soest een impuls aan de fysieke leefomgeving van de gemeente Soest!

Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment spelen een aantal belangrijke opgaven in het fysiek domein. Zo werken we hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. We werken aan een ambitieuze woonopgave als vliegwiel voor economie en maatschappelijke ontwikkelingen, aan de uitwerking van de omgevingsvisie in diverse omgevingsprogramma’s, aan een scala aan grote en kleinere bouwprojecten van planvorming tot vergunningverlening en uitvoering. En nog veel meer.

Opdracht
Volledige ontzorging van het gehele proces van meldingen, klachten, storingen en schade afhandeling:

  • Afhandelen van meldingen en klachten over de openbare verlichting inclusief communicatie richting bewoners.
  • Rapportages van schades en storingen opstellen

In samenwerking met de verantwoordelijk ambtenaar de directievoering voor het onderhoudsbestek en de vervangingswerkzaamheden: deelopdrachten uitschrijven, beoordeling termijnstaten, het bewaken en rapporteren van de voortgang, voorbereiding en verslaglegging coördinatieoverleg tussen aannemer en opdrachtgever.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 5 april 2024, 09:00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties
- Resultaatgericht;
- Oplossingsgericht;
- Verbinder;
- Goede schriftelijke en mondelinge communicatie.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau in de richting van elektrotechnische installaties (20 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als directievoerder/toezichthouder (20 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met OVL in de afgelopen 8 jaar (20 punten);
8.Aantoonbare kennis van- en werkervaring met RAW systematiek (20 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een overheidsinstelling in de afgelopen 5 jaar (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als toezichthouder in openbare verlichting;
3. Aantoonbare ervaring met het werken met de 16c overeenkomst van Stedin;
4. Uurtarief maximaal €88,50 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee flextender.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 11 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 9 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).