BRP Specialist

Rood logo met een gestileerd leeuwsymbool naast het woord 'Nijmegen' in een vet, schreefloos lettertype.

Aanvraagnummer: 1367
Organisatie: Gemeente Nijmegen
Locatie: Gemeente Nijmegen
Uren per week: 32 - 36 uur
Tarief: €100,00 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 1 X 1 jaar
Sluitingsdatum: 21-05-2024 08:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

De afdeling Publiekszaken gemeente Nijmegen zit al een aantal jaar in een doorontwikkeling. Deze doorontwikkeling is nodig om een goede dienstverlening richting onze inwoners te blijven waarborgen. Er vinden de laatste jaren in een stijgende lijn ontwikkelingen plaats in de gemeentelijke dienstverlening, zoals verregaande digitalisering, internationalisering, arbeidsmigratie en stedelijke groei. Deze ontwikkelingen resulteren in een toegenomen klantvraag, steeds complexere vragen, nieuwe wetgeving en veel technologische uitdagingen. We anticiperen op deze ontwikkelingen door het uitvoeren van een afdelingsbreed opleidingsplan, door goed te kijken naar de inrichting van de afdeling en door een verandering in cultuur te realiseren, met tegelijkertijd veel aandacht voor de kwaliteit van werken.

Als onderdeel van onze doorontwikkeling binnen de afdeling Publiekszaken van de gemeente Nijmegen, zijn we op zoek naar een enthousiaste en ervaren professional die ons kan helpen om de uitdagingen met betrekking tot internationalisering aan te pakken. Door de groeiende vraag naar diensten en de toenemende complexiteit van taken, is het essentieel dat onze medewerkers in staat zijn om buitenlandse brondocumenten op een nauwkeurige en efficiënte manier te verwerken. We zoeken een gedreven individu dat in staat is om zowel ons team van specialisten als onze generalisten (breed inzetbare medewerkers Burgerzaken) naar een hoger niveau te tillen. Deze persoon zal verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en implementeren van richtlijnen voor het controleren en beoordelen van brondocumenten, medewerkers begeleiden in dit proces en het bieden van ondersteuning bij complexe dossiers. Tegelijkertijd wordt er van de kandidaat verwacht dat zij/hij zelf ook werkt aan complexe dossiers, waarbij zij/hij haar/zijn expertise inzet om in control te blijven op de workload. Hiermee is de nieuwe medewerker niet alleen verantwoordelijk is voor het begeleiden van anderen, maar ook actief betrokken is bij het oplossen van uitdagende vraagstukken binnen de afdeling. De huidige opdrachtnemer zal ook een offerte indienen.

Verantwoordelijkheden

  • Leidt het afronden van complexe dossiers, met een specifieke focus op brondocumenten, om te zorgen voor nauwkeurige en efficiënte resultaten;
  • Ondersteun en begeleid het Team Generalisten bij het begrijpen en voltooien van deze dossiers, en zorg voor een gestructureerde kennisoverdracht binnen het team;
  • Bied ondersteuning aan het Team Specialisten door het uitvoeren van diverse werkzaamheden die bijdragen aan de efficiënte uitvoering van taken;
  • Ontwerp en implementeer effectieve processen met betrekking tot brondocumenten om ervoor te zorgen dat alle stappen van het proces optimaal verlopen en kennis wordt geborgd;
  • Train, begeleid en ondersteun medewerkers van zowel het Team Specialisten als het Team Generalisten bij de implementatie van deze nieuwe processen;
  • Neem een proactieve houding aan door kritisch te kijken naar bestaande werkprocessen en bij te dragen aan hun optimalisatie, terwijl je ook nieuwe wetgeving integreert en vertaalt naar praktische uitvoeringen.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juni 2024 tot en met 31 december 2024 voor minimaal 32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe. (Indien het cv (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het cv is in het Nederlands gesteld in lettertype Arial 10 (of vergelijkbaar) en bij voorkeur in PDF-formaat. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het cv dient ter verificatie van de bij de eisen en gunningscriteria gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en de gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het cv en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit kan leiden tot uitsluiting.)
Minimaal een afgeronde HBO-opleiding met aantoonbaar denk- en werkniveau;
Je hebt aantoonbaar kennis en ervaring met NLQF-4;
Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in het vakgebied Burgerzaken, met een diepgaand begrip van de relevante processen en regelgeving;
Aantoonbare minimaal 1 jaar ervaring in het coachen en begeleiden van medewerkers;
Je beschikt over actuele kennis van ontwikkelingen binnen het vakgebied, met een bereidheid en vermogen om deze kennis toe te passen in de praktijk en te delen met de collega's;
Je bent akkoord om volledig op locatie te werken. Hybride werken is dus niet mogelijk.

Gunningscriteria

Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 20 %
Gewicht van kwaliteit : 80 %

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Gunningscriteria Kwaliteit

50 %
Aantoonbaar ervaring met NLQF-6 diplomalijnen;
50 %
Aantoonbaar ervaring met het werken met VrijBRP.

Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 100,00
Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

  • Een positieve en stimulerende instelling, gericht op het bijdragen aan een constructieve samenwerkingscultuur binnen de afdeling en het kunnen geven van effectieve feedback;
  • Flexibiliteit en proactiviteit, met het vermogen om gemakkelijk te schakelen tussen diverse taken en verantwoordelijkheden;
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, met het vermogen om effectief terug te koppelen naar het management en relevante stakeholders.

Interviewfase

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden op 22 en/of 23 mei Gelieve hier rekening mee te houden.