Toezichthouder milieu (industrieel)

Logo van Omgevingsdienst Regio Nijmegen met een gestileerde afbeelding van een landschap met blauwe, groene en bruine lagen en de naam van de organisatie ernaast.

Aanvraagnummer: 1368
Organisatie: Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Locatie: ODRN
Uren per week: 24 - 32
Tarief: €90,00 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 3 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 19-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

De ODRN is een van de zeven Gelderse omgevingsdiensten en levert hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies. Daarbij gaat het onder andere om taken op het gebied van milieu, bouwen, geluid, bodem en water.

I.v.m. de uitvoering van het werkprogramma zijn we op zoek naar toezichthouders milieu, die zich met name gaan bezig houden met milieucontroles bij de industriële bedrijven (type B en type C).

Verantwoordelijkheden

 • Zelfstandig uitvoeren van milieucontroles en hercontroles;
 • Opstellen rapportage/brief;
 • Het leveren van een inhoudelijke bijdrage bij het opstellen van handhavingsbesluiten;
 • Administratieve verwerking in het zaaksysteem;
 • Afhandelen van klachten en meldingen en het leveren van een bijdrage aan de afhandeling van handhavingsverzoeken.
 • Leveren van bijdragen aan uitvoering van projecten

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor 24-36 uur per week. De startdatum kan in overleg later plaatsvinden. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd (maximaal 3 x 6 maanden). De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Overige eisen

U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Aantoonbaar minimaal 6 jaar relevante praktijkervaring als milieu toezichthouder bij de in de opdrachtomschrijving genoemde bedrijfscategorieën. Ervaring met gebruik VTH systeem Open Wave
HBO opleiding dan wel aantoonbaar HBO werk- en denkniveau
Regionale kennis en werkervaring, gebruik van digitale checklisten
Voldoen aan geldende landelijke VTH kwaliteitscriteria voor deze werkzaamheden

Gunningscriteria

Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 50 %
Gewicht van kwaliteit : 50 %

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Gunningscriteria Kwaliteit

70 %
Regionale kennis en werkervaring
15 %
Digitale checklisten
15 %
Voldoet aan geldende landelijke kwaliteitscriteria voor VTH-taken

Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 90,00
Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

De competenties waar de externe in het interview op wordt getoetst zijn:

1. Omgevingsbewust

2. Integraal (samen)werken

3. Verantwoordelijkheid

4. Verbinden

5. Assertiviteit

De externe wordt per competentie beoordeeld. Bij elke competentie wordt de volgende beoordelingsopties aangehouden:

 • Zeer goed: 10
 • Goed: 8
 • Voldoende: 6
 • Onvoldoende: 4
 • Ruim onvoldoende: 2

In totaal zijn er 5 competenties. De externe kan op deze vraag daardoor maximaal 50 punten scoren.

Interviewfase

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.