Vergunningverlener Bouw

Logo van gemeente súdwest-fryslân met abstracte vormen in rode en blauwe kleuren naast de tekst in grijs.

Aanvraagnummer: 1369
Organisatie: Gemeente Súdwest-Fryslân
Locatie: gemeente Súdwest-Fryslân
Uren per week: 32-36
Tarief: Geen maximum
Regio: Friesland
Startdatum: 17-06-2024
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 22-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

VERGUNNINGVERLENER BOUW

Wij zoeken (op korte termijn) een breed inzetbare vergunningverlener Bouw met Omgevingswet affiniteit. Wie zijn wij? Wij zijn gemeente Súdwest-Fryslân, een gemeente met ruim 89.000 inwoners en zes van de 11 Friese steden. Weidse vergezichten en open ruimte, met daar tussenin steden en dorpen die hun rijke culturele en monumentale historie koesteren. Een gemeente met 89 kernen, allemaal met een eigen karakter en identiteit. Súdwest-Fryslân is een ambitieuze en slagvaardige gemeente die zich richt op de mogelijkheden en krachten van de gemeente en haar inwoners. Wij hebben ambitie en willen onze diensten zo optimaal mogelijk uitvoeren met collega’s die met plezier hun werk doen. Wij zoeken (op korte termijn) een breed inzetbare vergunningverlener Bouw met Omgevingswet affiniteit die samen met ons deze ambitie waar wil maken. Weet jij van aanpakken en houd je ervan jezelf te blijven ontwikkelen en jouw talenten en expertise te delen met jouw collega's? Dan zou deze opdracht wellicht iets voor jou kunnen zijn. Over het Team Vergunningen Werken bij ons betekent werken met 50 collega's in een jong, ambitieus en deskundig team met als standplaats Sneek. Wij willen goede resultaten behalen voor onze inwoners. Of het nu gaat om bouw, sloop, het aanleggen van inritten, werkzaamheden aan monumenten, het organiseren van een evenement of het exploiteren van een horecagelegenheid: wij zorgen voor de juiste vergunning! Het team voert de regie over het totale proces van vergunningen verlenen en streeft naar een korte doorlooptijd.

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden/ taken

Medewerkers van het team vergunningen zijn flexibel inzetbaar en werken binnen het brede taakveld van omgevingsvergunningen:
 • Je geeft advies aan aanvragers en zoekt indien nodig afstemming met collega’s, aannemers, architecten, de welstandscommissie of andere betrokken partijen;
 • Je behandelt vergunningsaanvragen Bouw. Je toetst deze (inhoudelijk) aan het bestemmingsplan en het Bouwbesluit en je stelt een gemotiveerde toekenning of afwijzing op; Je informeert bewoners en bedrijven over het brede terrein van bouwen, wonen en gebruiken; Binnen de wettelijke termijnen bewaak je de voortgang van het proces van vergunningverlening; Je volgt en evalueert ontwikkelingen op je aandachtsgebieden en denkt mee over verbeteringen in de samenwerking binnen de Keten Omgeving; Je neemt deel aan projectgroepen, bijvoorbeeld in het kader van de Omgevingswet.

  Beschikbaarheid

  De kandidaat is inzetbaar vanaf 17 juni 2024 tot en met 31-12-2024 voor 32-36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. De preciese startdatum gaat in overleg met de opdrachtgever en ligt altijd na aanlevering en administratieve verwerking van een geldige VOG. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

  Kwaliteit (eisen)

  U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.
  Wij zijn op zoek naar een ervaren/ senior vergunningverlener. Minimaal 5 jaar ervaring als vergunningverlener Bouw (voorheen WABO). De ervaring moet worden aangetoond op CV.
  Je beschikt over een opleiding op HBO niveau in een relevante richting (Bouwkunde, Ruimtelijke ordening of Recht) of je hebt MBO+ met aantoonbare ervaring en deskundigheid op vergelijkbaar niveau. Aangetoond op CV en met certificaat/diploma.
  Meer dan 250 zaken op verschillende terreinen. Aangetoond op CV.
  Kandidaat is bereid om na gunning de integriteitsverklaring van opdrachtgever (zie bijlage) te ondertekenen. Voor aanvang van de werkzaamheden levert kandidaat deze in bij opdrachtgever.
  De kandidaat kan en is bereid na gunning een geldig VOG, risicogebieden 1, 4 en 8 (8 alleen bij functies in het Sociaal Domein), te overleggen. De VOG dient voor aanvang van de werkzaamheden te zijn overlegd aan opdrachtgever (de kandidaat kan pas starten als de VOG is ingeleverd).
  Kandidaat is geen ZZP-er. Deze opdracht voldoet niet aan de regels voor ZZP-ers. Zij kunnen niet rechtstreeks bieden op deze opdracht, aangezien dit een ingebedde functie is waarbij hierarchisch aangestuurd wordt door opdrachtgever en kandidaat zelf de opdracht moet uitvoeren.

  Prijs (eisen)

  Maximaal: € 95,00
  Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

  Gunningscriteria

  Beste prijs-kwaliteitsverhouding
  Gewicht van prijs : 30 %
  Gewicht van kwaliteit : 70 %

  Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

  De EMVI komt als volgt tot stand:

  prijs score = 100 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) * ( 100 / ( hoogste prijs - laagste prijs ) ) )
  kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
  totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

  Gunningscriteria (wensen)

  30 %
  Je hebt een pre als je kennis hebt van de Omgevingswet. (Aangetoond middels opleiding op CV, certificaat of bijdrage in projecten aangetoond op CV)
  30 %
  Je hebt een pré als je de opleiding AWB 1 en/of AWB 2 aantoonbaar hebt afgerond;
  40 %
  > 5 jaar ervaring als WABO vergunningverlener

  Het interview

  Als Inschrijver in de top 3 is geëindigd, ontvangt inschrijver een uitnodiging voor het interview. Tijdens het interview wordt een verificatie gedaan op basis van de aangeboden offerte. Als de verificatie positief is wordt de kandidaat beoordeeld op basis van criteria. De criteria zijn hieronder te raadplegen ter voorbereiding op het interview. Bij de terugkoppeling op de offertes (gunningsbeslissing) worden de resultaten bekendgemaakt in deze applicatie.