Adviseur Ontzorgingsprogramma verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Logo van de provincie Groningen met een gestileerd wapen geflankeerd door twee leeuwen, in blauwe en witte kleuren, met de naam in oranje aan de rechterkant.

Aanvraagnummer: 1370
Organisatie: Provincie Groningen
Locatie: Groningen
Uren per week: 0-40 per week
Tarief: €125 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Groningen
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 15-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie

Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Opdracht:

Ter uitbreiding van ons team zoeken we adviseurs voor de fasen 2 en 3 van het ontzorgingsprogramma. Samen met de huidige adviseurs leveren zij de benodigde expertise voor de verschillende doelgroepen binnen het ontzorgingsprogramma en samen gaan werken in een ‘adviseurs-pool’.

We zoeken adviseurs die gezamenlijk de benodigde expertise kunnen leveren voor de verschillende doelgroepen binnen het ontzorgingsprogramma en samen gaan werken in de bestaande ‘adviseurs-pool’.

Deze aanpak betekent dat verschillende adviseurs samenwerken onder regie/aansturing van de coaches en de projectleider van de provincie. We maken vooraf afspraken over welke adviseurs op welke expertises/doelgroepen ingezet gaan worden. Daadwerkelijke inzet gebeurt transparant en in goed overleg, waarbij we er naar streven de adviseurs zo veel mogelijk tot hun recht te laten komen binnen hun expertises.

Zoals hiervoor uitgelegd kan deze opdracht aan meerdere professionals (zelfstandigen en/of van verschillende bureaus) gegund worden.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Minimaal een afgeronde opleiding op minimaal MBO 4 niveau;
2. Uurtarief maximaal € 125,00 uur exclusief BTW, inclusief reiskosten woon-werk;
3. Je bent onafhankelijk. Dit betekent dat je zelf niet betrokken wordt in het vervolg (advies-/facilitatortraject), geen directe banden hebt met leveranciers en geen vergoedingen ontvangt van leveranciers voor het aandragen van klanten;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)

4. Aantoonbare werkervaring met energiebesparingstechnieken en/of verduurzamingstechnieken en de financiële - en technische effecten daarvan (45 punten);
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met (maatschappelijk) vastgoed en verduurzamen van (maatschappelijk) vastgoed (45 punten);
6. Aantoonbare kennis van de doelgroepen en het vastgoed in de provincie Groningen en beschrijft dit in het aanbod (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan bovengenoemde punten voldoet;

Bij gelijke geschiktheid van kandidaten wordt het uurtarief meegenomen in de overweging.

Benodigd aantal professionals

1 of meerdere.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr, in overleg.

Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op het provinciehuis op maandag 27 mei 2024 van 09:00 tot 13:00uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 24 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

- De opdrachtgever heeft ervoor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.

- Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.

- Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.

Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.