Capaciteitsplanner najaarscampagne

Logo van veiligheids- en gezondheidsregio gelderland-midden, met kleurrijke stervormen en de naam van de organisatie in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 1892
Organisatie: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Locatie: Veiligheids Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Uren per week: 18
Tarief: €60 - €80 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: n.v.t.
Sluitingsdatum: 16-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week aan publieke veiligheid en gezondheid. Wij zijn de Brandweer, GGD, Ambulancezorg, GHOR en Veilig Thuis in de regio Gelderland Midden en staan 24/7 klaar voor onze ruim 700.000 inwoners uit de 15 gemeenten. www.vggm.nl .

GGD Gelderland-Midden zet zich in voor de bestrijding van het coronavirus. Met het griepseizoen in aantocht, gaat de strijd tegen COVID19 verder en starten wij om deze reden weer een najaarscampagne op. Wil jij een bijdrage leveren aan de maatregelen om verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen?

Wij zoeken voor 18 uur per week een capaciteitsplanner voor de najaarscampagne coronabestrijding.

Wat ga je voor ons doen?

Je werkt nauw samen met de teamleiders. Je koppelt de vaccinatiecapaciteit aan de personele capaciteit op basis van de fysieke eigenschappen van de vaccinatielocaties en de personele beschikbaarheid. Vervolgens bereken jij hoeveel roosterblokken opengezet kunnen worden. Tijdens de campagne stuur je dit proces voortdurend bij voor een optimale personele inzet, passend bij de vraag naar vaccinaties.

De interviews voor deze opdracht zullen plaatsvinden op dinsdag 18 juni. Gelieve hier rekening mee te houden.


Verantwoordelijkheden

Als capaciteitsplanner ben je o.a. inzetbaar voor de volgende taken:

- Het optimaliseren van de roosterblokken;
- Het bewaken en continu verbeteren van de planprocessen.


Beschikbaarheid

Je bent inzetbaar voor maximaal 6 maanden voor gemiddeld 18 uur per week. De ingangsdatum van de opdracht dient te liggen tussen 1 en 15 juli 2024. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

Je voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dien je, indien van toepassing, bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar alleen het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit zal leiden tot uitsluiting.

Je beschikt aantoonbaar over hbo-werk- en denkniveau. Bij voorkeur beschik je over een hbo-diploma in de richting bedrijfseconomie, econometrie of supply-chain management. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.

Je beschikt aantoonbaar en recent, in de periode 2020 - heden, over ervaring binnen een relevante vergelijkbare organisatie. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting de ervaring waaruit blijkt dat je aan de eis voldoet.

Je hebt recent en aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met forecast- en capaciteit planningsvraagstukken. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting de ervaring waaruit blijkt dat je aan de eis voldoet. Beschrijf het soort project, de looptijd van het project en de gemiddelde tijdsbesteding per week van het project.

Je dient in het bezit te zijn VOG, profiel 45. Wanneer je in aanmerking komt voor de opdracht dan dien je een kopie van de VOG te overleggen.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

Je bezit uitstekend cijfermatig en analytisch inzicht en vaardigheid deze analyses te presenteren. Aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Geef aan wat concreet is gedaan en welke uitdagingen zijn opgelost. Uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat je veel ervaring hebt 5 punten. Voldoende ervaring 3 punten. Weinig ervaring 1 punten en geen ervaring 0 punten.

30 %

Je hebt ruime ervaring met het maken van complexe capaciteitsplanningen. Aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Geef hierbij aan wat je concreet hebt gedaan en welke uitdagingen je, op welke manier, hebt opgelost. Uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat je veel ervaring hebt 5 punten. Voldoende ervaring 3 punten. Weinig ervaring 1 punten en geen ervaring 0 punten.

30 %

Je hebt een heldere motivatie om deze opdracht uit te voeren. Wij vinden het belangrijk te horen waarom deze opdracht jou aanspreekt en wat jij hieraan kunt bijdragen. Wat zijn jouw belangrijke eigenschappen die deze opdracht tot een succes kunnen maken? - Volledig en heldere motivatie, specifiek gemaakt voor VGGM (5 punten) - Motivatie is deels volledig en helder (2 punten) - Motivatie is onvolledig en onduidelijk (0 punten)


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 60,00
Maximaal: € 80,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

De volgende competenties zijn van toepassing in de interviewfase:

1. Proactief
2. Analytisch
3. Stressbestendig
4. Communicatief en adviesvaardig

Je wordt per competentie beoordeeld. Bij elke competentie wordt de volgende beoordeling aangehouden:

- Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie - 10 punten

- Voldoet voldoende aan competentie - 5 punten

- Voldoet (bijna) niet aan competentie - 0 punten

De som van de score per competentie leidt tot de eindscore.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien in het geval meer dan 3 kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken kandidaten worden uitgenodigd voor een interview.

De score uit de schriftelijke beoordeling maakt in principe geen onderdeel uit van de score die leidt tot het voornemen tot gunning. Iedere bij de interviewfase betrokken kandidaat begint in principe weer bij nul en heeft in de interviewfase gelijke kansen.

In de voorgaande alinea wordt de term “in principe” gebruikt, aangezien VGGM zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om een kandidaat tijdens het interview vragen te stellen over het voldoen aan de eisen en over de antwoorden die kandidaat heeft gegeven op de verschillende kwalitatieve (sub)gunningscriteria.

Indien VGGM van mening is dat de kandidaat op basis van de antwoorden op voorgenoemde vragen een vertekend beeld heeft gegeven van zijn ervaring/kwaliteiten en aldus feitelijk niet aan de eisen voldoet dan wel een zodanige lagere score op de kwalitatieve (sub)gunningcriteria had dienen te krijgen, dat hij op basis van hetgeen in de Offerteaanvraag daaromtrent is vermeld, niet had mogen worden uitgenodigd voor de interviewfase, zal VGGM de kandidaat uitsluiten van gunning van de Opdracht.

In dat geval heeft VGGM het recht maar niet de verplichting om een andere kandidaat uit te nodigen voor een interview, die na wijziging van de rangorde daarvoor in aanmerking zou komen. Ook bij het afzeggen van het interview door de kandidaat heeft VGGM het recht maar niet de verplichting om een volgende kandidaat uit te nodigen.

VGGM heeft tevens de mogelijkheid, indien uit de interviews geen geschikte kandidaat naar voren komt, om de volgende kandidaat op de rangorde uit te nodigen voor een interview

De interviews worden uitgevoerd door medewerkers van VGGM. Deze personen beoordelen elke kandidaat op gelijke wijze op basis van de hierboven genoemde persoonlijke competenties. De beoordeling van het interview leidt tot de rangorde die bepaalt welke kandidaat het voornemen tot gunning ontvangt. Deze kandidaat heeft uiteindelijk de beste prijs-/kwaliteitsverhouding en komt daarmee in aanmerking voor voorlopige gunning van de Opdracht. Indien in de Opdracht een inhuurbehoefte van meer dan 1 persoon wordt gevraagd worden de best scorende kandidaten uit de interviewfase geselecteerd.