Handhaver Zwemwater

Logo van omgevingsdienst noord-holland noord met gestileerde cirkelvormige lijnen in groen en paars met de naam van de organisatie in groene tekst.

Aanvraagnummer: 674
Organisatie: Omgevingsdient Noord-Holland Noord
Locatie: Hoorn
Uren per week: 32 per week
Tarief: €0 - €90 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 05-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) werken circa 250 bevlogen en ervaren collega’s aan de opstelling van adviezen en de uitvoering van milieutaken van zestien gemeenten Noord-Holland-Noord. Daarnaast is de provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met bodemkwaliteit, klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, lucht, afval, asbest externe veiligheid, zwemwater, wegen en vaarwegen.  Het vakgebied milieu, klimaat en natuur is volop in beweging en in de actualiteit. Werken bij de OD NHN staat dan ook garant voor uitdaging en dynamiek. En dat in een open en informele werksfeer waarin van elkaar leren voorop staat: samen gaan we voor het beste resultaat. Dat maakt dat onze medewerkers de collegialiteit bij de OD NHN als zeer hoog waarderen. OD NHN omarmt Het Nieuwe Werken (HNW) waarbij je de ruimte krijgt de taken naar eigen inzicht uit te voeren, en deels ook op een andere plek te werken. Flexibel en zelfstandig. Op die manier kun je werk en privé goed in balans brengen. Onze werkzaamheden omvatten uiteenlopende terreinen (milieu, duurzaamheid en natuur), en dat zorgt voor talloze mogelijkheden om je bij ons te ontplooien. Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdracht
Je zorgt ervoor dat bezoekers veilig kunnen zwemmen binnen de provincie Noord-Holland. Dit doe je door namens provincie Noord-Holland toe te zien en te handhaven op de Omgevingswet, op de onderdelen “gelegenheid bieden tot zwemmen en baden in badwaterbassins” en “kwaliteit en beheer zwemlocaties”. Je bezoekt en controleert badwaterbassins (binnen o.a. openbare zwembaden, sauna’s en hotels) en aangewezen zwemlocaties (in oppervlaktewater) in onze provincie. Hier controleer je op de veiligheid en hygiëne. Je adviseert initiatiefnemers en burgers over het taakveld en kom je in actie bij klachten en meldingen van particulieren en ondernemers. Je onderzoekt deze en zorgt voor de afhandeling ervan. Eventuele handhavingsverzoeken pak je samen met onze juristen op. Bij overtredingen pas je bestuursrechtelijke maatregelen toe. Hiervoor gebruik jij je kennis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Omgevingswet. Je weet hoe je moet omgaan met verschillende soorten overtredingen en overtreders. Je bent je ervan bewust dat een diplomatieke benadering de mooiste vruchten afwerpt. Daarnaast heb je een sterk rechtvaardigheidsgevoel en heb je integriteit hoog in het vaandel staan. Jouw kennis van toezicht en handhaving en de Awb maakt dat je zelfbewust en daadkrachtig optreedt. Je verstrekt gerichte adviezen die aansluiten op het doel achter de ‘regels’ en kunt meldingen van ongewenste situaties gedegen beoordelen. Indien nodig neem je met overtuigingskracht maatregelen. Conflicten ga je niet uit de weg, maar los je samen op. Altijd doortastend en met respect voor de ander. Je staat voor je beslissing en voert je taken proactief uit. Je neemt initiatief zowel in je eigen werk als richting je collega’s. Je kunt werken onder tijdsdruk en houdt je hoofd koel.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 5 april 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties

  • Zelfstandig werken;
  • Communicatief vaardig (mondeling);
  • Bestuurlijke sensitiviteit;
  • Besluitvaardig;
  • Conflicthantering.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde hbo bachelor opleiding; (20 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Handhaver Zwemwater; (35 punten)
6. Aantoonbare kennis van de nieuwe ‘Omgevingswet’ (zwemwater, BAL/BKL), geef een korte toelichting hoe deze kennis is opgedaan; (30 punten)
7. Uurtarief maximaal € 90,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender. (15 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal MBO+ niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Handhaver binnen omgevings- en/of milieurecht;
3. Aantoonbare werkervaring met Algemene Wet Bestuursrecht;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
4 dagen, vooral op locatie, deels op kantoor in Hoorn, kan ook hybride.

Planning
De digitale gesprekken bij de OD NHN zijn gepland in op woensdag 10 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 9 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De OD NHN kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Kandidaat kan pas starten als het VOG is aangeleverd bij de Opdrachtgever.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).