Regisseur Grondzaken

Logo van gemeente boekel met een blauw en geel schild met een kerkicoon, vergezeld van de tekst "gastvrij & actief.

Aanvraagnummer: 675
Organisatie: Gemeente Boekel
Locatie: Boekel
Uren per week: 32 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-5-2024 t/m 1-1-2025
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 1-5-2024
Optie tot verlenging: 2 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 17-04-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Door aanstaand zwangerschapsverlof zijn wij op zoek naar een tijdelijke Regisseur Grondzaken ( 24-36 uur) voor het cluster Grondzaken. Het cluster bestaat uit een regisseur, beleidsmedewerker en medewerker grondzaken. Het cluster maakt deel uit van de sector Beleid & strategie.


Als regisseur grondzaken zorg je voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van woningbouw, bedrijventerreinen en commercieel vastgoed in de gemeente Boekel. Jij coördineert de projecten en zorgt voor de werkverdeling binnen het team grondzaken. De specialistische kennis voor de verwerving van gronden en bijvoorbeeld het opstellen van taxaties wordt extern ingehuurd. Jij zorgt ervoor dat deze opdrachten worden uitgezet, voortgezet en controleert de resultaten.


Jij bent een persoon die complexe, strategische vraagstukken welke binnen het cluster spelen, voor je rekening neemt en eventueel de juiste personen aanhaakt bij de beantwoording van die vraagstukken. Ook verzorg je de aan- en verkoop van gronden en panden en vestig je eventueel een zakelijk recht.


Het proces rondom deze taken verzorg je zelfstandig. Vanaf de eerste contacten met bewoner/bedrijf, onderhandelingen, intern afstemming (evt. met een bestuurder), opstellen overeenkomsten, collegevoorstellen (indien noodzakelijk) tot en met de afwikkeling via de notaris.

Weging prijsdeel: 10 %

Motivatiebrief

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Uit de motivatiebrief  moet blijken dat recent aantoonbare  successen op het taakveld zijn behaald.
Daarnaast blijkt uit de brief de motivatie waarom voor Boekel is gekozen en de bereidheid om vanuit het gemeentehuis in
Boekel te werken.

Weging: 25 %

ervaring

ervaring in vergelijkbare functie bij soortgelijke gemeente
Weging: 25 %

afstand woon-werk

jij hebt een maximale enkele reisafstand van woning naar werk van 50 kilometer
Weging: 15 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Tijdens het gesprek moet blijken of de vereiste competenties aansluiten bij de kandidaat die wij zoeken. Daarnaast moet duidelijk worden of je past binnen de organisatie. De gespreksronde staat gepland op 29 april 2024 in de namiddag.

Weging: 25 %
De interviews staan gepland op 29 april 2024 in de namiddag in het gemeentehuis van Boekel