Omgevingsmanager Gemeente Haarlemmermeer

Logo van Hilversum Mediastad, met een blauw schild met een geel propellerachtig symbool en de tekst "Hilversum Mediastad" in blauw en geel.

Aanvraagnummer: 676
Organisatie: Gemeente Hilversum
Locatie: Hilversum
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-6-2024 t/m 31-5-2025
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 1-6-2024
Optie tot verlenging: 5 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 16-04-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Werken als omgevingsmanager bij gemeente Haarlemmermeer betekent …

Op een prettige en doortastende manier de verbinding leggen tussen de omgeving en de belangen van de gemeente en de verschillende belangen van ondernemers en inwoners in een gebied. Wij zoeken een regisseur en een bruggenbouwer die draagvlak weet te creëren, gewend is met verschillende stakeholders om te gaan, kan coördineren, sturing weet te geven en zorgt voor actuele informatievoorziening.

De kern van jouw functie

Je legt relaties en brengt de belangen van de inwoners en organisaties in de omgeving en uitvoerende partij(en) in kaart. Je bent het aanspreekpunt voor en namens de projecten in het gebied. Jij haalt op, verbindt, coördineert en probeert, door te luisteren en rekening te houden met ieders wensen en belangen, creatieve oplossingen en consensus te bereiken. Jij streeft naar een situatie waarbij zo mogelijk alle partijen voordeel voelen van de gekozen oplossing. Ook faciliteer je tijdelijke initiatieven binnen de gebiedsontwikkelingen.

Je bevordert draagvlak en zorgt dat het project en de samenhang tussen projecten in het gebied soepel verloopt. Je hebt een rol bij de afstemming tussen de verschillende projecten. Je zorgt voor een tijdige en actuele informatievoorziening naar alle belanghebbenden. Je bent een echte communicator en weet het verhaal van de projecten in het gebied moeiteloos uit te dragen. Het voorzitten van een (digitale) bewonersbijeenkomst is voor jou gesneden koek. Je brengt de verschillende belangen in kaart en zorgt dat de projectmanagers op de hoogte zijn van wat er in het gebied rondom hun project speelt. Je adviseert de projectmanagers hoe daar mee om te gaan en biedt perspectieven.

Je wordt als omgevingsmanager ingezet op gebiedsontwikkelingen waarbij de senior projectmanager je opdrachtgever is. Je bent in staat op voet van gelijkwaardigheid met de projectmanager oplossingen te vinden. De gebiedsmanager is een van je belangrijkste sparringpartners, omdat hij het gebied van haver tot gort kent. Participatie is in onze gemeente en binnen gebiedsontwikkelingen een belangrijk instrument. Samen met de communicatieadviseur zet je de strategische lijnen uit en werk je aan de participatie opgave.

Je werk is heel divers en loopt uiteen van het opzetten en uitwerken van een participatiemodel tot het oplossen van kleine kwesties in de buitenruimte (om goodwill en draagvlak te creëren). Toch is je werk altijd gelinkt aan de gemeentelijke organisatie- en projectdoelen en collegeprioriteiten en werk je vanuit de visie op participatie en communicatie.

Maak het verschil

Bij gemeente Haarlemmermeer zet jij je dagelijks in voor ruim 160.000 inwoners. Met jouw expertise, ambitie en energie kun je dus écht het verschil maken. Dat doe je samen met circa 1.200 collega’s. Bij Haarlemmermeer vind je stedelijke dynamiek én een dorps karakter. Daartussen vind je prachtige natuur, rijke historie en landbouwgrond. Dat betekent dat je in je werk in aanraking komt met allerlei onderwerpen, belangen en uitdagingen. De komende jaren blijft Haarlemmermeer sterk groeien en ook onze maatschappij staat niet stil. Er is dus genoeg te doen waarbij we jouw kennis, daadkracht en visie goed kunnen gebruiken. Kom jij met ons in beweging en daag je ons uit met jouw frisse blik?

Waar ga je werken?
In jouw rol als Omgevingsmanager ben je verbonden aan een of meerdere complexe ruimtelijke projecten en/ of een programma. Organisatorisch val je onder het cluster Gebieds-en Relatiemanagement. In die Cluster staat 'van buiten naar binnen werken' centraal. Vanuit de hele gemeente komen behoeftes en vragen naar voren waar we als gemeentelijke organisatie (ambtenaren en bestuur) op worden aangesproken. Gebiedsmanagement fungeert daarbij als een belangrijk aanspreekpunt. Wij staan dagelijks in verbinding met inwoners en ondernemers en weten welke samenhang tussen gemeentelijk handelen zij in de praktijk ervaren. Gebiedsmanagement bevordert dat het gemeentelijk handelen ook vanuit diezelfde samenhang gebeurt. Je werkt nauw samen met de projectmanagers van het cluster Projecten en met collega's van Communicatie & Externe Betrekkingen (CEB).

Afhankelijk van je functie biedt gemeente Haarlemmermeer je ruimte om je werk en privé optimaal te combineren. Met flexibele werklocaties en oplossingen werk je net zo eenvoudig vanaf kantoor, huis of projectlocatie. Dit ondersteunen wij met een laptop en telefoon.

Aanvullende informatie:

 • Maximaal 1 aanbieding per leverancier;
 • Er geldt een wederzijdse opzegtermijn van vier weken en een proefperiode van vier weken. Gedurende de proefperiode kan wederzijds, zonder opgave van redenen, worden opgezegd; De proefperiode gaat in op de eerste werkdag;
 • Facturering met betrekking tot inhuurkrachten aan de gemeente Haarlemmermeer dient digitaal en per kalendermaand te geschieden;
 • Het uurtarief is inclusief reis- en verblijfkosten (woon-/werkverkeer) en exclusief btw;
 • De uitvraag betreft een all-in uurtarief;
 • Eventuele indexering vindt plaats op 1 januari na minimaal 1 jaar inhuurovereenkomst conform CBS, CAO lonen per uur particuliere bedrijven;
 • Van toepassing zijn de Gemeente Haarlemmermeer VNG-model algemene inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten - Versie 2021;
 • De kandidaat gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitverklaring conform de gedragscode van de gemeente Haarlemmermeer);
 • Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP: Bent u een detacherings-/payrollbureau en/of intermediair of zzp’er? In verband met de Wet Deregulering Arbeidsverhoudingen (Wet DBA) is beoordeeld of sprake is van een arbeidsovereenkomst indien een zzp’er de opdracht zou verwerven. Aangezien er een aanmerkelijk risico op de aanwezigheid van een gezagsverhouding is en vrije vervanging van de inhuurkracht niet wenselijk/realistisch is, is gemeente Haarlemmermeer van oordeel dat het risico op een arbeidsovereenkomst te hoog is. Daarom kan een zzp’er niet rechtstreeks inschrijven op deze opdracht. Het begrip zzp’er dekt de lading overigens niet geheel. Hieronder wordt bijvoorbeeld ook een BV begrepen, die de directeur/groot aandeelhouder (DGA) wil detacheren, zonder dat er een gezagsverhouding bestaat tussen de BV en de te detacheren persoon. In verband met de Wet Deregulering Arbeidsverhoudingen (Wet DBA) moet de te plaatsen medewerker bij de opdrachtnemer in dienst zijn op basis van een arbeidsovereenkomst of de opdrachtnemer heeft met de te plaatsen medewerker een door de fiscus goedgekeurde tussenkomstovereenkomst gesloten


Weging prijsdeel: 30 %

Motivatiebrief

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling.
Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria: ·
 • Uitstraling (netjes, grammaticaal correct) en heldere schrijfstijl
 • Inhoudelijke motivatie voor deze opdracht (wat maakt jou geschikt voor deze opdracht?);
 • Waarom wil je werken bij gemeente Haarlemmermeer?
 • Beschrijf je ervaring met ontwikkelingen die je hebt uitgevoerd als Omgevingsmanager binnen de organisatie van IPM.

Weging: 20 %

Werkervaring 1

Toon op je CV aan dat je ervaring hebt met het werken in het fysieke domein en kennis van de (ruimtelijke) procedures die hierbij horen
Weging: 15 %

Werkervaring 2

Je hebt ervaring in de rol van Omgevingsmanager binnen het IPM-model en kennis van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM).
Weging: 10 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
 • getoonde niveau van kennis en ervaring komt overeen met Motivatiebrief en CV
 • kandidaat past binnen het team

Weging: 25 %
Indien je wordt geselecteerd, ben je 16 mei aanstaande tussen 13:00 en 17:00 uur beschikbaar voor het gesprek. Dit zal in overleg worden ingepland en maximaal 45 minuten duren.