Locatiemanager Crisis Noodopvang locatie

Logo van veiligheidsregio utrecht met een gestileerd rood en geel schild naast de naam van de organisatie in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 677
Organisatie: Veiligheidsregio Utrecht
Locatie: Utrecht
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: Afhankelijk van de duur van de CNO Locatie
Regio: Utrecht
Startdatum: op (heel) korte termijn en zodra een nieuwe cno locatie moet openen
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 08-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s va risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.

Opdracht
Heb je aantoonbare ervaring met het als eindverantwoordelijke leiden van een Crisis Noodopvang locatie (CNO) en lijkt het jou een uitdaging om dit weer te gaan doen binnen één van de mogelijk (heel) binnenkort door ons op te starten Crisis Noodopvang locaties? Creëer jij snel overzicht wanneer het er niet is en wil jij sociaal maatschappelijk gezien je steentje hieraan bijdragen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als Locatiemanager van één van onze mogelijk (heel) binnenkort op te starten Crisis Noodopvang locatie(s) voor asielzoekers, ben je namens de betrokken gemeente eindverantwoordelijk voor de operationele dienstverlening in deze locatie.

Je zorgt in deze functie voor de juiste coördinatie en dagdagelijkse uitvoering van de werkzaamheden die door de in jouw team werkzaam zijnde medewerkers (Dag-coördinatoren en Woonbegeleiders) moeten worden uitgevoerd en je bent tevens het eerste aanspreekpunt voor interne en externe partijen, zoals het VRU opvangsupport, het security-bedrijf, de cateraar, het COA, vluchtelingenwerk en (de vertegenwoordigers van) de buurtbewoners. Je bent de ‘linking pin’ tussen de gemeente, de VRU, externe instanties en de buurt omgeving.

Gezien de situatie in het aanmeldcentrum Ten Apel kan het zo zijn dat een gemeente ons (al heel) binnenkort vraagt om weer binnen enkele dagen een CNO locatie op te bouwen en te bemensen. Dit zodat er direct nadat de locatie klaar is al meteen en tijdelijk asielzoekers kunnen worden gehuisvest. Voor deze CNO locatie hebben we dan ook een locatiemanager nodig die dan ook direct kan starten. Om hierop in te kunnen spelen willen we onze bestaande pool van geschikte kandidaten dan ook uitbreiden, zodat we hen dan kunnen bellen en de opdracht aan degene die dan beschikbaar blijkt te zijn kunnen gunnen en kunnen laten starten.

Let op:
Dit betreft een andere opdracht dan normaal. Het is nu nog niet bekend wanneer er een nieuwe CNO-locatie moet worden geopend, maar dat kan zomaar veranderen en als dit het geval is dan wil de Veiligheidsregio Utrecht de beschikking hebben over een ‘Pool’ van juiste professional(s).

Competenties

 • Zelfstandigheid;
 • Anderen inspireren en motiveren;
 • Empathisch, zonder het zakelijke doel uit het oog te verliezen;
 • Samenwerking en teambuilding bevorderen;
 • Samenwerken op alle niveaus;
 • Problemen analyseren en oplossen;
 • Resultaatgericht zijn;
 • Helder communiceren;
 • Relaties opbouwen en onderhouden.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 8 maanden aantoonbare werkervaring in het als eindverantwoordelijke leidinggevende/people-manager leiden en aansturen van een dergelijk complex organisatieonderdeel (benoem dit duidelijk in het cv met minimaal 2 voorbeelden) (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring op politiek-bestuurlijk niveau met advisering aan diverse stakeholders (benoem dit duidelijk in het cv met minimaal 1 voorbeeld) (25 punten);
8. Een korte zakelijke motivatie waarom deze opdracht je aanspreekt en waarom jij de geschikte kandidaat bent. De motivatie dient te zijn geschreven door de kandidaat zelf (25 punten);
9. Afgeronde opleiding op minimaal Hbo bachelor niveau (15 punten);
10. Benoem duidelijk in het cv de beschikbaarheid en eventuele vakanties (5 punten).

Geef in het cv duidelijk en met concrete informatie aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal
Deze functie is voor wat betreft het komen tot een door u te rekenen uurtarief gekoppeld met functieschaal 10 van de CAR-UWO Veiligheidsregio’s. U wordt uitdrukkelijk gevraagd uw kandidaat met een All-in uurtarief aan te bieden.

Benodigd aantal professionals
6.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 1 referentie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr – Za – Zo.

Planning
De gesprekken bij de VRU zijn gepland op woensdag 10 of donderdag 11 april 2024 tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Ieder gesprek zal maximaal een half uur duren. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 9 april 2024 bericht. De overige leveranciers/kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Gezien de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel en de grote noodzaak als ook het dringende verzoek aan de Nederlandse gemeenten om in hun gemeente voor een tijdelijke periode een CNO-locatie te openen, is het voor de VRU – als de voor een gemeente uitvoerende organisatie van de CNO locatie – heel belangrijk om over een aantal in een ‘Pool’ opgenomen geschikte Locatiemanagers te kunnen beschikken die, indien binnen enkele dagen een CNO locatie gereed voor opening moet zijn, gebeld kunnen worden. Omdat wij niet weten wanneer en waar in de provincie Utrecht een nieuwe CNO locatie opgestart moet worden, hoeven de in de ‘Pool’ opgenomen kandidaten zich echter niet voor ons exclusief beschikbaar te houden.
 • Het uurtarief is inclusief alle overige kosten en toeslagen.
 • De VRU vraagt bij aanvang van de opdracht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hiervan moet een kopie, samen met het tonen van een ID-bewijs, worden overhandigd op de 1 e
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).