Communicatieadviseur

Logo van belcombinatie, met de letters "bel" in rood en blauw binnen een grijze rechthoekige rand met daaronder het woord "combinatie".

Aanvraagnummer: 1373
Organisatie: BEL Combinatie
Locatie: Eemnes
Uren per week: 8 tot 16 per week
Tarief: €80 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 16-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie

De BEL Combinatie is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Wij werken vanuit de volgende vier kerncompetenties: Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek Ondernemerschap. Team Laren Regenklaar werkt voor de gemeente Laren en werkt eraan om Laren Regenklaar te maken. Kijk voor informatie hierover op: www.larenregenklaar.nl .

Opdracht

Het adviseren over en het grotendeels uitvoeren van communicatie en participatie voor Laren Regenklaar. Dit betekent deelname als adviseur in het team van Laren Regenklaar en adviseren over de communicatie- en participatie-inzet bij verschillende deelprojecten en over de overkoepelende communicatie over Laren Regenklaar. Ook het uitvoeren van de acties die voortvloeien uit deze adviezen behoort tot de taken. Denk aan het organiseren van bijeenkomsten, het schrijven van teksten voor o.a. bewonersbrieven, website en sociale media, het vervaardigen van middelen en perswoordvoering.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Communicatieadviseur bij een gemeente of provincie;
2. Minimaal een afgeronde opleiding op mbo niveau 4;
3. Maximaal uurtarief van € 80,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)

4. Aantoonbare werkervaring met project- en omgevingscommunicatie (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring op de thema’s duurzaamheid en klimaatadaptie (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met de communicatieve ondersteuning en advisering van projectteams (15 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met uitvoering en coördinatie van multimediale communicatieprojecten (benoem een duidelijk voorbeeld project in het cv) (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van teksten voor diverse (on- en offline) kanalen en middelen in de afgelopen 5 jaar (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij / de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Het projectteam heeft de maandag als gezamenlijke kantoordag. Flexibiliteit wordt gevraagd in verband met het incidenteel bijwonen van vergaderingen of bewonersbijeenkomsten.

Planning

De gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op woensdag 22 mei 2024 van 14.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 17 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor de BEL Combinatie komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.