Communicatieadviseur energietransitie


Aanvraagnummer: 817
Organisatie: Gemeente Woerden
Locatie: Woerden
Uren per week: 20 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 10 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 3 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 19-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Werken voor de gemeenten Woerden en Oudewater betekent werken aan ambities in een dynamische organisatie met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ruim 500 talentvolle professionals werken voor twee gemeentebesturen die samen 60.000 inwoners vertegenwoordigen.

Je bent werkzaam in een politiek bestuurlijke omgeving en centraal in het Groene Hart. De organisatie kent een informele werksfeer en heeft oog voor medewerkers met talent. We stimuleren ontwikkeling en brede inzetbaarheid. We bieden flexibiliteit in werkzaamheden en interessante interne projecten aan.

https://www.woerden.nl/werken-voor-woerden-en-oudewater .

Opdracht
De communicatieadviseur energietransitie gaat de volgende activiteiten uitvoeren:

 • Het geven van communicatieadvies voor wijkprocessen binnen thema Warmte van het programma energietransitie;
 • Het actualiseren, schrijven en redigeren van (web)teksten en persberichten;
 • Meedenken bij projectteams d.m.v. creatieve ideeën;
 • Faciliteren bestuurlijk overleg, beantwoorden vragen raad, inwoners en collega’s;

Wat breng je mee?

 • Kennis en ervaring van omgevingsanalyses en omgevingscommunicatie;
 • Kennis en ervaring met werken met leefstijlen en/of brede doelgroep differentiatie;
 • Kennis en ervaring met communicatie in weerstandssituaties;
 • Organisatie van bijeenkomsten en participatieprocessen (te doen in samenwerking met omgevingsmanager);
 • Zowel strategisch denker en sparring partner voor projectleider, als praktische uitvoering van middelen;
 • Bij voorkeur zelf een prettige en scherpe schrijver (goede toegankelijke brieven etc.). Maar dit kan ook prima op losse opdrachtbasis worden uitbesteed.

Competenties
Samenwerken, analyseren, mondelinge en schriftelijke communicatie, adviseren, zelfstandig werken, resultaatgericht, omgevingssensitief.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met het opstellen en uitvoeren van woonbeleid (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur binnen het vakgebied energie in de afgelopen 5 jaar (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur binnen een gemeente in de afgelopen 3 jaar (30 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met het thema energietransitie.
3. Aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur in de afgelopen 3 jaar;
4. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. In overleg vast te stellen.

Planning
De gesprekken worden bij de opdrachtgever op een later moment ingepland . De kandidaten die hiervoor worden uitgenodigd ontvangen zo snel mogelijk bericht.

Overige informatie

 • Gemeente Woerden heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een toeleverancier bent die de tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • De gemeente Woerden faciliteert geen ‘mobile devices’ zoals laptop en telefoon.