Contractmanager Jeugdhulp

Logo met het woord 'drachten' in dikke grijze letters met een verticale groene lijn, gevolgd door 'smallingerland' in een kleiner grijs lettertype.

Aanvraagnummer: 1464
Organisatie: Gemeente Smallingerland
Locatie: gemeente Smallingerland
Uren per week: 12 tot 16
Tarief: Geen maximum
Regio: Friesland
Startdatum: 01-06-2024
Optie tot verlenging: Ja
Sluitingsdatum: 23-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Ruim 1 op de 7 jongeren in Smallingerland maakt gebruik van een jeugdhulptraject. Het groeiende jeugdhulpgebruik is een onderwerp dat ons bezig houdt. Tegelijkertijd gaat het niet beter met de jeugd en geven ze het signaal 'ik gedij niet'. Hier maken we ons zorgen over. We gaan dit tij keren en, zoals ons kenmerkt, doen we dit met lef en durf en met professionals die regelruimte en vertrouwen krijgen.

Dit doe je vanuit team Sociaal geregeld, het team verantwoordelijk voor beleidsadvisering- en ontwikkeling op gebied van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en Wet inburgering.

Voor versterking van ons team zijn wij op zoek naar een contractmanager Jeugdhulp. Je werkt hierin nauw samen met onze huidige contractmanager Jeugdhulp. Jij maakt deel uit van het team jeugd en werk samen met de beleidsadviseurs en de uitvoerende organisatie Carins.


Verantwoordelijkheden

Als contractmanager ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de contractuele afspraken met de aanbieders van jeugdhulp. Jij stuurt op kwalitatieve en effectieve jeugdhulp door de afgesproken resultaten en doelen te monitoren, te evalueren en waar nodig op bij te sturen. je bent aanspreekpunt voor zorgaanbieders, samenwerkingspartners en collega's, ook bij crisissituaties.

Onderwerpen waar mee je aan de slag gaat zijn:

  • samenwerking Sociaal Domein Fryslân
  • maatwerkovereenkomsten
  • procesregie op urgente casuïstiek

In deze periode ben je ook sparringpartner en directe vervanger van de huidige contractmanager Jeugdhulp.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar voor een initiële periode van 7 maanden vanaf 1 juni 2024 tot en met 31 december 2024 voor 12 tot 16 uur per week. Verlengen is in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mogelijk met maximaal 2 keer de initiële contractperiode. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.

Minimaal 5 jaar recente werkervaring met contractmanagement en inkoopvraagstukken in het sociaal domein, richting jeugd.

Minimaal afgeronde HBO opleiding


Prijs (eisen)

Minimaal: € 90,00
Maximaal: € 125,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 10 %
Gewicht van kwaliteit : 90 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 100 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) * ( 100 / ( hoogste prijs - laagste prijs ) ) )
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria (wensen)

50 %

Heeft aantoonbare kennis van de jeugdwet.

50 %

Aantoonbare kennis van de ontwikkelingen en organisaties binnen de jeugdhulpsector van het sociaal domein.


Het interview

Beschrijving (uitleg)

De hoogst gerankte inschrijver(s) ontvangen een uitnodiging voor het interview. Wij behouden ons het recht voor om zelf te bepalen welk aantal inschrijvers wij uitnodigen. De niet geselecteerde aanbieders ontvangen een afwijzing via deze applicatie.

Tijdens het interview wordt een verificatie gedaan op basis van de aangeboden offerte. Als de verificatie positief is, en dus daadwerkelijk voldoende aansluit op de door ons gestelde eisen en wensen, wordt de kandidaat verder beoordeeld op basis van criteria. Die criteria zijn hieronder te raadplegen ter voorbereiding op het interview. Bij de terugkoppeling wordt de gunning of afwijzing aan u onderbouwd per telefoon of per e-mail en ontvangt u een afwijs- of gunningsbericht via deze applicatie.