Contractmanager

Logo's van Gemeente De Wolden en Gemeente Hoogeveen met groen en blauw golfmotief onder elk logo.

Aanvraagnummer: 809
Organisatie: Samenwerkingsorganisatie de Wolden/Hoogeveen
Locatie: Hoogeveen
Uren per week: 12-20 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 3 maanden
Regio: Drenthe
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 17-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO) geeft met ruim 900 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.werkenbijdeswo.nl

Opdracht

 • Tot dat de vacatures van contractmanagers op het vlak van Jeugd zijn opgevuld, zorg jij voor het doorlopen van de belangrijkste zaken op hoofdlijnen;
 • Je bent waar nodig een gesprekspartner voor collega’s op het gebied van financiën, inkoop, managementinformatie en toegang tot zorg rondom de contracten;
 • Je signaleert ontwikkelingen/ knelpunten van de contracten (ten aanzien van proces, relatie of inhoud) en bespreekt met je collega’s en de leidinggevende hoe deze punten worden belegd binnen de organisatie;
 • Je bent vanuit de Samenwerkingsorganisatie tijdelijk de linking pin met het prestatie management team (PMT) in de regio, en zorgt ervoor dat belangrijke (financiële) ontwikkelingen binnen de SWO worden opgepakt en vertaald in bijvoorbeeld de P&C-cyclus van beide gemeenten;
 • Je bent aanspreekpunt voor nieuw te werven collega’s en werkt ze in op inhoud en waar mogelijk processen.

Competenties
- Goede communicatieve vaardigheden
- Prioriteiten stellen
- Coachen
- Flexibel
- Resultaatgericht

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring als contractmanager sociaal domein binnen een gemeente; (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in het coachen en inwerken van contractmanagers; (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in het door ontwikkelen en verstevigen van de positie van contractmanagement (20 punten);
7. Afgeronde opleiding/leergang contractmanagement binnen het sociaal domein (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
2 Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring als contractmanager sociaal domein (Wmo – Jeugd);
3. Afgeronde opleiding/leergang contractmanagement.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja/nee

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 19 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 18 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Huidige/ zittende leverancier is uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding.
 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bij de SWO De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en indien gewenst een mobiele telefoon in bruikleen.
 • Het overeengekomen tarief is van toepassing voor de gehele duur van de inzet van Professional .
  Aanpassing van het tarief is uitsluitend mogelijk na wederzijds overleg én mits er sprake is van detachering en kan slechts ingaan indien Inlener schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de tariefsaanpassing is goedgekeurd, met dien verstande dat verhogingen van het loon of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de cao binnen de branche waarin Professional werkzaam is of bepaald door wetgeving, te allen tijde kunnen worden doorberekend.
  Andere verhogingen zijn niet mogelijk aangezien deze als een wezenlijke wijziging gezien worden waarmee de oorspronkelijke uitvraag onrechtmatig wordt (voor meer informatie: zie https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/type-opdracht/wezenlijke-wijziging ).