Bestuursadviseur

Logo van de gemeente Houten, met aan de rechterkant de tekst gemeente houten in blauw met aan de rechterkant een gestileerd kroonmotief in geel en blauw.

Aanvraagnummer: 810
Organisatie: Gemeente Houten
Locatie: Houten
Uren per week: 32-36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 3 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 17-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van bijna 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.

Dat maakt ook dat wij als organisatie goed zijn in het combineren van denken en doen. Schouders eronder en aan de slag is ons motto. In korte tijd kunnen we goede resultaten boeken. Landelijke en regionale ontwikkelingen en eigen ambities worden opgepakt door voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en manieren van werken. Innoveren en experimenteren helpen ons in het realiseren van onze ambities. We zoeken hiervoor actief de samenwerking met elkaar, collega’s, inwoners, ondernemers en partners. Een setting waardoor het fijn werken is in Houten. De platte structuur van de organisatie, met 12 samenwerkende teams, geeft veel ruimte voor eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.

Opdracht
Binnen de gemeente Houten werken we met 3 bestuursadviseurs en 2 medewerkers bestuursondersteuning. Vanwege vertrek van één van de bestuursadviseurs (werving loopt), een vakantie van een andere bestuursadviseur, enkele politiek en maatschappelijk gevoelige dossiers en extra inzet en ondersteuning voor de tijdelijke gemeentesecretaris zijn wij op zoek naar een tijdelijke bestuursadviseur tot aan het zomerreces.

Als bestuursadviseur ben je de schakel tussen de organisatie en het bestuur. Je signaleert tijdig politieke gevoeligheden en denkt mee op complexe dossiers. Je adviseert twee bestuurders proactief, strategisch en tactisch en je ondersteunt de gemeentesecretaris en de directie. Dan kan het gaan om toetsing collegevoorstellen,  bestuurlijk advies aan portefeuillehouder bij een complex dossier (bezuinigingsopgave) of coördineert bij de rapportage over de voortgang van het collegeprogramma.

Je bent een enthousiaste, proactieve en communicatief vaardige collega die beschikt over een flexibele werkinstelling. Je hebt een bestuurlijke sensitiviteit, een helicopterview en kunt goed integraal werken. Je voelt je als een vis in het water in een politiek-bestuurlijke omgeving en weet als geen ander om te gaan met de uitdagingen die in een complex-bestuurlijke organisatie spelen.

Competenties

  • Omgevingsbewust;
  • Politiek-bestuurlijke sensitief;
  • Flexibel;
  • Overtuigingskracht;
  • Heldere communicatie;
  • Verbindend vermogen.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met het werken in een complex krachtenveld tussen bestuurlijke en ambtelijke organisatie; (40 punten)
6. Aantoonbare werkervaring met als bestuursadviseur / projectleider op het gebied van een complex bestuurlijk dossier, benoem dit duidelijk in het cv aan de hand van een voorbeeld; (35 punten)
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met complexe bestuurlijke processen waarbij verschillende overheden betrokken zijn. (25 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Vereisten / knock-outcriteria

1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar in een adviserende rol;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar op het gebied van bestuurlijke besluitvormingsprocessen in gemeenten.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11 . Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja (in overleg)

De gesprekken zijn gepland op maandag 22 april 2024, in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 19 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De kandidaat dient over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te beschikken en het origineel te kunnen tonen, maximaal 6 maanden oud.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.