Coördinator – Projectleider Kabels & Leidingen

Tekstlogo met de tekst "gm gooisemeren" in kleine letters, gestileerd in een paars verloopkleurenschema.

Aanvraagnummer: 635
Organisatie: Gemeente Gooise Meren
Locatie: Bussum
Uren per week: 36 per week
Tarief: €95 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 3 maal 12 maand(en)
Sluitingsdatum: 11-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
Coördinator / Projectleider Kabels en Leidingen
Als gemotiveerde collega in een combinatie functie Coördinator / projectleider Kabels en Leidingen ga jij - met jouw vakkennis en inzicht – aan de slag met het op een verantwoorde, duurzame manier toewijzen van de ondergrondse ruimte aan gebruikers. Daarnaast hou je toezicht op specifieke projecten zoals de aanleg van glasvezeltracés en energienetten.

Kan jij goed luisteren, kijk je verder dan het geijkte pad en weet jij als geen ander op integere en creatieve wijze resultaten te behalen?

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 11 april, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren

Competenties

 • Samenwerken in teams;
 • Kwaliteitsgerichtheid;
 • Zelfstandig;
 • Communicatief vaardig;
 • Klantgericht;
 • Besluitvaardig;
 • Standvastig.

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
6. Minimaal een afgeronde mbo opleiding niveau 4 in de richting civiele techniek of specialisatie vakgebied ondergrondse infrastructuur (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Coördinator / projectleider in vakgebied van kabels en leidingen (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Toezichthouder kabels en leidingen of civiele werkzaamheden (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het programma MOOR in de afgelopen 2 jaar (20 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een door de kandidaat zelf geschreven motivatie toegeschreven op de functie, bijgevoegd aan het CV (max 1 A4);
2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;
3. Aantoonbaar in het bezit van een geldig VCA certificaat of bereid dit binnen 3 maanden te behalen;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen de vakgebieden van kabels en leidingen;
5. Uurtarief van maximaal €95,- exclusief BTW / inclusief reiskostenwoon-werkverkeer, werk-werkverkeer en parkeerkosten.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functie is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Maandag t/m vrijdag (afwijkingen in overleg)

Gooise Meren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland van op vrijdag 19 april 2024 van 09.00 uur tot 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn er 3, ontvangen uiterlijk op maandag 15 april 2024 bericht. De gesprekken vinden bij voorkeur fysiek/digitaal plaats. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie

 1. Opdrachtgever moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer.
 2. nvt.
 3. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 4. We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.
 5. Het tarief van de aangeboden kandidaat staat vast tot en met 31.12.2025. Daarna kan er maximaal éénmaal per jaar een voorstel tot prijsaanpassingen aan de Opdrachtgever plaatsvinden van maximaal 2,5 %.
 6. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2023/1062M.ind

o    U dient te beschikken over een G-rekening en NEN Certificering, 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NED-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.

 1. 'Bring your own device' is van toe passing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. Ipad.
 2. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (Conform Waadi).