Communicatieadviseur raadsgriffie

Logo van gemeente zeist met een abstract ontwerp met blauwgroen strepen die een gestileerde 'z' vormen boven de tekst 'gemeente zeist.

Aanvraagnummer: 636
Organisatie: Gemeente Zeist
Locatie: Zeist
Uren per week: 10-16 per week
Tarief: €90 per uur
Duur van de opdracht: 3 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: 15-04-2024
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 03-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Opdracht
Wat doet een gemeenteraad? Waar zijn ze mee bezig, wie kan ik waarvoor benaderen en hoe kan ik invloed uitoefenen? Zomaar een paar vragen die onder de inwoners spelen. Duidelijke communicatie met de inwoners is daarom belangrijk. Van zenden naar luisteren. Als communicatieadviseur zorg je ervoor dat er meer verbinding ontstaat tussen de raad en de inwoners. Door middel van jouw communicatieve vaardigheden ondersteun je de griffie en de raad op het gebied van interne en externe communicatie en zorg je er met jouw inbreng en ideeën voor dat de externe communicatie een flinke impuls krijgt. Door bijvoorbeeld het ontwikkelen van verschillende communicatiemiddelen die je op een handige manier weet in te zetten (zoals sociale media) en -minstens zo belangrijk- de juiste stijl, passend bij het publiek. Je verzorgt de communicatie rondom het bestuurlijk besluitvormingsproces, speelt in op de actualiteiten en houdt de belangen van de raad hierbij in de gaten. Daarbij schroom je niet om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan onder andere de griffier, de raadsadviseurs en raadsleden. Alles voor heldere communicatie!

Verder:
- Adviseer je over en begeleid je mediacontacten. Je treedt daarbij op als woordvoerder voor de raad van Zeist. Je coördineert de inzet van de communicatiekanalen van de griffie, zoals de website, intranet en sociale media en doet voorstellen ter verbetering;
- Bereid je communicatie voor over complexe en politiek gevoelige onderwerpen;
- Schakel je snel met de juiste mensen over de onderwerpen die de raad raken. Je onderhoudt nauwe contacten met het communicatieteam van de gemeente;
- Je coördineert en organiseert evenementen, werkbezoeken, schoolbezoeken en overige publieke activiteiten die bijdragen aan de zichtbaarheid van de gemeenteraad;
- Stel je je flexibel op en spring je in bij je griffie collega's wanneer dat nodig is.

Competenties
- Proactief;
- Samenwerken;
- Netwerken;
- Maatschappelijk betrokken;
- Creatief.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau in de richting van communicatie (30 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van een communicatieplan voor een gemeenteraad (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met organisatie van informatie sessies / werkbezoeken / burgerparticipatie (10 punten);
8. Uurtarief maximaal €90,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar ervaring als communicatieadviseur;
2. Minimaal 1 jaar ervaring als communicatieadviseur in samenwerking met / voor de griffie en gemeenteraad;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9/10 . Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Overige informatie

  • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).