Coordinator Samenwerking Waterketen Noordkop

Logo van de gemeente Den Helder met een blauw schild met een wit streeppatroon, met daarbovenop een gele kroon, naast de tekst "gemeente DEN HELDER.

Aanvraagnummer: 856
Organisatie: Gemeente Den Helder
Locatie: Den Helder
Uren per week: 16 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 12-5-2024 t/m 11-5-2025
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 12-5-2024
Optie tot verlenging: 6 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 29-04-2024 10:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Ben jij klaar voor een uitdagende rol waarin je een cruciale bijdrage levert aan het verbinden van de vier kopgemeenten; Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier? Wil jij deel uitmaken van een dynamisch team dat zich inzet voor een veerkrachtige en toekomstbestendige waterketen in de rol van coördinator? Dan is dit jouw kans!

Over Ons:

In de afgelopen jaren hebben gemeenten en het waterschap in de kop van Noord-Holland nauw samengewerkt aan het invullen van waterketentaken zoals; het verwerken van hemelwater, het aanpakken van grondwaterproblemen en het zuiveren van afvalwater. Deze samenwerking heeft niet alleen de verwachte kostenstijging beperkt, maar ook de kwaliteit van het beheer verhoogd en de personele kwetsbaarheid verlaagd. Wij zijn vastbesloten deze positieve ontwikkeling voort te zetten en te verbeteren en effectief in te spelen op de vele nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen binnen de waterketen.

Over de Rol:

De regionale coördinator waterketen heeft een essentiële rol in het bevorderen van de samenwerking en het verbinden van de verschillende werkgroepen binnen de waterketen. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren van verschillende aspecten. De onderstaande werkzaamheden behoren tot de opdracht:

  • Aansturen/voorzitten van de werkgroep (areaalbeheerders, beleidsadviseurs), regiegroep (managers) en deelname in het kernteam (alle coördinatoren van Noord-Holland)
  • Je stimuleert de samenwerking tussen de vier gemeente en het Hoogheemraadschap door te kijken naar de behoeftes van de verschillende werkgroepen.
  • Sturing en termijnbewaking van de voortgang per gemeente, om te voldoen aan de afspraken van de samenwerkingsovereenkomst
  • Zorgdragen voor terugkoppeling binnen de verschillende lagen
  • Vormen en borgen van het uitvoeringsprogramma
  • Organisatie van het Bestuurlijk overleg Waterketen Noordkop (2-4x per jaar)
    • Zorgen dat de wethouders tijdig geinformeerd worden voor de Stuurgroep samenwerking waterketen
Weging prijsdeel: 20 %

Werkervaring

De kandidaat heeft in de afgelopen acht jaar minimaal drie jaar relevante werkervaring opgedaan in een vergelijkbare rol bij de overheid.
Weging: 25 %

Kennis

De kandidaat heeft kennis van het begeleiden van processen en het voorzitten van vergaderingen. Dit wordt toegelicht in het meegezonden C.V.
Weging: 15 %

kennis en ervaring

De kandidaat heeft kennis van en affiniteit met de waterketen. Licht dit duidelijk toe.
Weging: 15 %

Affiniteit

De kandidaat is bekend met de regio of heeft affiniteit met de regio. Licht dit duidelijk toe.
Weging: 5 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Tijdens het interview toetsen wij onder meer op de gevraagde competenties en de mate van geschiktheid om de opdracht uit te voeren.

De volgende competenties kunnen worden getoetst tijdens het gesprek:

·        Verbinding kunnen leggen (tussen bestuurders en werkvloer)

·        Bestuurlijk sensitiviteit

·        Resultaatgericht/ daadkrachtig

·        Procesbegeleiding

Weging: 20 %
De interviews vinden begin mei plaats