Directievoerder asfalt en betonwerk

Logo van gemeente súdwest-fryslân met abstracte vormen in rode en blauwe kleuren naast de tekst in grijs.

Aanvraagnummer: 1380
Organisatie: Gemeente Súdwest-Fryslân
Locatie: gemeente Súdwest-Fryslân
Uren per week: 24
Tarief: Geen maximum
Regio: Friesland
Startdatum: 03-06-2024
Optie tot verlenging: ja
Sluitingsdatum: 20-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  Opdracht omschrijving

Als directievoerder asfalt en betonwerk voer je directie op werken, accepteer je werken en zorg je voor een goede revisie van werken. Daarnaast z org je voor het ontwerpen en voorbereiden van en het adviseren over (de uitvoering van) werkzaamheden aan asfalt- en betonwegen.


Verantwoordelijkheden

  • Zorgt voor de afstemming en communicatie met omwonenden, betrokkenen bedrijven en media;
  • Stelt programma en werkplan van onderhoud van asfalt- en betonwegen op;
  • Maakt ramingen en kosten(na)calculaties en zorgt voor een juiste financiële afwikkeling;
  • Begeleidt het opstellen van tekeningen en bestekken
  • Zorgt voor een correcte, transparante en integere aanbesteding- en gunningsprocedure;
  • Adviseert over opdrachtverstrekking, technische aspecten en plannen.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 3 juni 2024 tot en met 30 september 2024 voor 24 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

Aantoonbare, ruime werkervaring op het gebied van civiel techniek

Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau

Ruime, aantoonbare kennis van civiele en/ of cultuurtechniek

Kandidaat is het bezit van VCA

Kandidaat is bereid om na gunning de integriteitsverklaring van opdrachtgever (zie bijlage) te ondertekenen. Voor aanvang van de werkzaamheden levert kandidaat deze in bij opdrachtgever.

De kandidaat kan en is bereid na gunning een geldig VOG, risicogebieden 1, 4 en 8 (8 alleen bij functies in het Sociaal Domein), te overleggen. De VOG dient voor aanvang van de werkzaamheden te zijn overlegd aan opdrachtgever (de kandidaat kan pas starten als de VOG is ingeleverd).

Kandidaat is geen ZZP-er. ZZP-ers kunnen niet rechtstreeks bieden op deze opdracht, aangezien dit een functie is waarbij hierarchisch aangestuurd wordt door opdrachtgever en kandidaat zelf de opdracht moet uitvoeren.


Prijs (eisen)

Maximaal: € 99,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Beste prijs-kwaliteitsverhouding Gewicht van prijs : 35 % Gewicht van kwaliteit : 65 %

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 100 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) * ( 100 / ( hoogste prijs - laagste prijs ) ) ) kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria (wensen)

40 %

Een aantoonbaar afgeronde MBO+/HBO opleiding in de richting van civiel of cultuurtechniek

40 %

Minimaal 5 jaar relevante werkervaring

10 %

Aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke organisatie

10 %

Aantoonbare affiniteit met asfalt en betonwerk


Het interview

Als Inschrijver in de top 3 is geëindigd, ontvangt inschrijver een uitnodiging voor het interview. Tijdens het interview wordt een verificatie gedaan op basis van de aangeboden offerte. Als de verificatie positief is wordt de kandidaat beoordeeld op basis van criteria. De criteria zijn hieronder te raadplegen ter voorbereiding op het interview. Bij de terugkoppeling op de offertes (gunningsbeslissing) worden de resultaten bekendgemaakt in deze applicatie.