Business Analist

Logo van veiligheids- en gezondheidsregio gelderland-midden, met kleurrijke stervormen en de naam van de organisatie in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 1381
Organisatie: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Locatie: Veiligheids Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Uren per week: 32-36
Tarief: €70 - €90 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 10-06-2024
Optie tot verlenging: 4x maximaal 6 maanden
Sluitingsdatum: 21-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  Opdracht omschrijving

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week aan publieke veiligheid en gezondheid. Wij zijn de Brandweer, GGD, Ambulancezorg, GHOR en Veilig Thuis in de regio Gelderland Midden en staan 24/7 klaar voor onze ruim 700.000 inwoners uit de 15 gemeenten. www.vggm.nl .

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Midden heeft alle kinderen van 0-18 jaar in beeld: kinderen waar het goed mee gaat én kinderen waar (tijdelijk) zorgen over zijn. We staan naast de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) en gaan uit van hun eigen kracht. Daarbij geven we extra aandacht en zorg aan ouders en kinderen die dat nodig hebben. De JGZ kent het project 'Toekomstbestendige JGZ'. Binnen dit project ligt de focus op flexibele zorg op maat voor kinderen in de leeftijd 0-4 jaar en zorg op centrale locaties voor kinderen in de leeftijd 4-12 jaar. Voor de JGZ betekent dit grote veranderingen m.b.t. verschillende bedrijfsvoeringsprocessen en -systemen. Hiervoor dienen de belangrijkste processen beschreven en geanalyseerd te worden. VGGM heeft ervoor gekozen dit volgens de BPMN-methodiek te doen. Voor het beschrijven en analyseren van onze processen zoeken we een business analist. Wat ga je voor ons doen? Als business analist ondersteun je het project 'Toekomstbestendige JGZ' met de veranderingen in bedrijfsvoeringsprocessen. Je gaat ongestructureerde informatie modelleren met de BPMN-methodiek. Daarbij heb je aandacht voor de huidige processen en inrichting en coördineer je de implementatie van quick wins. Je zoekt binnen de organisatie verbinding met gebruikers in de processen, ICT-architecten, adviseurs informatiemanagement en kwaliteitsmedewerkers om een werkwijze af te spreken die op elkaar aansluit. Je ondersutent en begeleidt vanuit jouw rol als business analist samen met de projectleider de veranderingen in de organisatie en neemt de medewerkers daarin goed mee. Verandermanagement is dan ook een aanzienlijk onderdeel van deze opdracht. Hybride werken behoort in afstemming met de opdrachtgever tot de mogelijkheden. Het is daarbij wel belangrijk dat je flexibel bent in de momenten waarop je op locatie aanwezig bent, zodat gesprekken, interviews, etc. fysiek kunnen plaatsvinden. De interviews voor deze opdracht zullen plaatsvinden op maandag 27 en dinsdag 28 mei. Gelieve hier rekening mee te houden.

Verantwoordelijkheden

  • Je analyseert bestaande bedrijfsprocessen om inefficiënties te identificeren en kansen voor verbetering te ontdekken;
  • Stakeholdermanagement: je werkt same n met verschillende afdelingen, waaronder JGZ-professionals, afdeling ICT en informatiemanagement (&I), dataspecialisten, adviseurs capaciteitsmanagement, planners en teammanagers om de behoeften van de organisatie te begrijpen en oplossingen te implementeren;
  • Rapportage en aanbevelingen: je stelt duidelijke en beknopte rapporten met analyses, bevindigen en aanbevelingen voor verbeteringen op;
  • Projectmanagement: je neemt deel aan projecten gericht op procesoptimalisatie en je implementeert effectieve oplossingen.
  • Je kunt de zakelije behoeften naar BPMN-diagrammen vertalen om processen visueel te modelleren.

Beschikbaarheid

Je bent inzetbaar voor 6 maanden voor 32 tot 36 uur gemiddeld per week. De ingangsdatum van de opdracht dient te liggen tussen 1 en 15 juni 2024. De inhuuropdracht kan, onder gelijkblijvende voorwaarden, optioneel worden verlengd (4 maal maximaal 6 maanden). De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

Je voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dien je, indien van toepassing, bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar alleen het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit zal leiden tot uitsluiting.

Je beschikt over een hbo+-werk- en denkniveau (minimaal hbo-diploma) en een gerichte vakopleiding op het gebied van business- en informatieanalyse en modelleermethoden, bijvoorbeeld Bedrijfskunde, Informatica of een vergelijkbare discipline. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.

Je hebt in de periode 2019-heden aantoonbare ervaring opgedaan als business analist/informatieanalist, waarbij je hebt laten zien dat je BPMN kunt toepassen. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting de ervaring waaruit blijkt dat je aan de eis voldoet.

Je hebt in de periode 2019-heden minstens 3 jaar aantoonbaar ervaring opgedaan als businessanalist binnen een overheidsorganisatie. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting de ervaring waaruit blijkt dat je aan de eis voldoet.

Je dient in het bezit te zijn VOG, profiel 45. Wanneer je in aanmerking komt voor de opdracht dan dien je een kopie van de VOG te overleggen.


Gunningscriteria

Beste prijs-kwaliteitsverhouding Gewicht van prijs : 30 % Gewicht van kwaliteit : 70 %

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0 kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

25 %

Je hebt aantoonbaar ervaring in het beschrijven van processen en weet daarbij de gap te overbruggen tussen wat de business (eindgebruiker) wil en de mogelijkheden die ICT kan bieden. Daarin ben je zowel voor de business als voor ICT een goede sparringpartner. Licht toe in welke situatie je dit hebt moeten doen en hoe je dat hebt aangepakt. Uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat je veel ervaring hebt 5 punten. Voldoende ervaring 3 punten. Weinig ervaring 1 punten en geen ervaring 0 punten.

25 %

Je hebt aantoonbaar ervaring om medewerkers van allerlei niveaus en disciplines mee te nemen met modelleermethoden en maakt daarbij zelf de vertaling van de taal van de business naar BPMN. Licht toe in welke situatie jij jouw analytische vaardigheden hebt ingezet om complexe informatie te vertalen naar begrijpelijke inzichten. Uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat je veel ervaring hebt 5 punten. Voldoende ervaring 3 punten. Weinig ervaring 1 punten en geen ervaring 0 punten.

25 %

Je hebt aantoonbaar ervaring met het identificeren, betreken en managen van diverse stakeholders, waarbij je ook de verschillende rollen en verantwoordelijkheden inzichtelijk maakt. Licht toe hoe je jouw sterke communicatieve vaardigheden hebt ingezet om effectieve samenwerkingen met diverse belanghebbenden te bewerkstelligen. Uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat je veel ervaring hebt 5 punten. Voldoende ervaring 3 punten. Weinig ervaring 1 punten en geen ervaring 0 punten.

25 %

Je hebt een heldere motivatie om deze opdracht uit te voeren. Wij vinden het belangrijk om te horen waarom deze opdracht jou aanspreekt en wat jij hieraan kan bijdragen. Wat zijn jouw belangrijke eigenschappen die deze opdracht tot een succes kunnen maken? - Volledig en heldere motivatie, specifiek gemaakt voor VGGM (5 punten) - Motivatie is deels volledig en helder (2 punten) - Motivatie is onvolledig en onduidelijk (0 punten)


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 70,00 Maximaal: € 90,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

1. Analytisch

2. Communicatief

3. Pragmatisch en flexibel

4. Samenwerkingsgericht

Je wordt per competentie beoordeeld. Bij elke competentie wordt de volgende beoordeling aangehouden:

- Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie - 10 punten

- Voldoet voldoende aan competentie - 5 punten

- Voldoet (bijna) niet aan competentie - 0 punten

De som van de score per competentie leidt tot de eindscore.


Interviewfase

Uitsluitend de kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien in het geval meer dan 3 kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken kandidaten worden uitgenodigd voor een interview.

De score uit de schriftelijke beoordeling maakt in principe geen onderdeel uit van de score die leidt tot het voornemen tot gunning. Iedere bij de interviewfase betrokken kandidaat begint in principe weer bij nul en heeft in de interviewfase gelijke kansen.

In de voorgaande alinea wordt de term “in principe” gebruikt, aangezien VGGM zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om een kandidaat tijdens het interview vragen te stellen over het voldoen aan de eisen en over de antwoorden die kandidaat heeft gegeven op de verschillende kwalitatieve (sub)gunningscriteria.

Indien VGGM van mening is dat de kandidaat op basis van de antwoorden op voorgenoemde vragen een vertekend beeld heeft gegeven van zijn ervaring/kwaliteiten en aldus feitelijk niet aan de eisen voldoet dan wel een zodanige lagere score op de kwalitatieve (sub)gunningcriteria had dienen te krijgen, dat hij op basis van hetgeen in de Offerteaanvraag daaromtrent is vermeld, niet had mogen worden uitgenodigd voor de interviewfase, zal VGGM de kandidaat uitsluiten van gunning van de Opdracht.

In dat geval heeft VGGM het recht maar niet de verplichting om een andere kandidaat uit te nodigen voor een interview, die na wijziging van de rangorde daarvoor in aanmerking zou komen. Ook bij het afzeggen van het interview door de kandidaat heeft VGGM het recht maar niet de verplichting om een volgende kandidaat uit te nodigen.

VGGM heeft tevens de mogelijkheid, indien uit de interviews geen geschikte kandidaat naar voren komt, om de volgende kandidaat op de rangorde uit te nodigen voor een interview

De interviews worden uitgevoerd door medewerkers van VGGM. Deze personen beoordelen elke kandidaat op gelijke wijze op basis van de hierboven genoemde persoonlijke competenties. De beoordeling van het interview leidt tot de rangorde die bepaalt welke kandidaat het voornemen tot gunning ontvangt. Deze kandidaat heeft uiteindelijk de beste prijs-/kwaliteitsverhouding en komt daarmee in aanmerking voor voorlopige gunning van de Opdracht. Indien in de Opdracht een inhuurbehoefte van meer dan 1 persoon wordt gevraagd worden de best scorende kandidaten uit de interviewfase geselecteerd.