Consulent KOT

Logo van Katwijk met gestileerde blauwe golven boven de naam, geschreven in donkerblauwe letters.

Aanvraagnummer: 1382
Organisatie: Gemeente Katwijk
Locatie: Gemeente Katwijk
Uren per week: 32
Tarief: Geen maximum
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 03-06-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 17-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  Opdracht omschrijving

Als consulent KOT ben je binnen de gemeente Katwijk het aanspreekpunt voor gedupeerde ouders, (pleeg)kinderen en ex-partners. Je hebt contact met de gedupeerden en onderzoekt of er behoefte is aan hulp vanuit de gemeente. Het herstellen van het vertrouwen is een van de belangrijkste uitgangspunten. Daarnaast geef je vorm aan werkprocessen en (behandel)kaders in het kader van Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagenaffaire.


Verantwoordelijkheden

De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

 • Intakegesprekken samen met maatschappelijk werker KOT;
 • Samen met de gedupeerde onderzoek je de mogelijkheden uit binnen de SPUK regeling en stel je samen met de gedupeerde een persoonlijk plan met conclusie en aanbeveling op; Je beoordeelt of iemand in aanmerking kan komen voor de vergoeding vanuit de SPUK regeling van de middelen die de inwoner heeft aangevraagd en monitort de voortgang; Je voert regie over de SPUK regeling en de uitvoering hiervan. Hiervoor werk je nauw samen met diverse partijen, ieder met een eigen deskundigheid. Je stemt de dienstverlening van betrokken partijen op elkaar af; Je geeft vorm aan werkprocessen en (behandel)kaders in het kader van Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagenaffaire; Je stimuleert samenwerking en borgt dat partijen actief bijdragen en je neemt deel aan het 6-wekelijkse overleg KOT.

  Beschikbaarheid

  De kandidaat is inzetbaar vanaf 3 juni 2024 tot en met 31 december 2024 voor 32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de start- en einddatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


  Kwaliteit (eisen)

  U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

  'Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

  Welk type overeenkomst is op de kandidaat van toepassing? (Overeenkomst inhuur arbeidskrachten, tussenkomst ZZP’er of (modelovereenkomst) met ZZP’er?)

  Wie is tekenbevoegd (naam en functie)?

  Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding.


  Prijs (eisen)

  Maximaal: € 91,00

  Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

  Gunningscriteria

  Beste prijs-kwaliteitsverhouding Gewicht van prijs : 30 % Gewicht van kwaliteit : 70 %

  Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

  De EMVI komt als volgt tot stand:

  prijs score = 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


  Gunningscriteria (wensen)

  25 %

  Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een dienstverlenende rol met het afhandelen van individuele gevallen in het kader van de nasleep van de kinderopvangtoeslagenaffaire.

  25 %

  Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met werkzaamheden in het kader van de Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagenaffaire bij een gemeente en bij UHT van Belastingdienst.

  15 %

  Ervaring met het vormgeven van werkprocessen en (behandel)kaders in het kader van de Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagenaffaire bij een gemeente (duidelijk aantoonbaar in het cv).

  15 %

  Minimaal 6 maanden ervaring in het afgelopen jaar met werkzaamheden in het kader van de Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagenaffaire bij een gemeente als consulent.

  20 %

  Aanvullende opleidingen op het gebied van financieel advies of financieel management. Omschrijf dit in het cv.


  Het interview

  1. Betrokken en mensgericht 2. Zelfstandig kunnen werken 3. Empatisch 4. Professioneel 5. Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk


  Het interview

  Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen.

  De cv’s worden beoordeeld op de Kwaliteit (eisen) die hierboven zijn benoemd in de (offerte)aanvraag. Dit zijn de minimumeisen/knock-outcriteria. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor stap 2. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

  Stap 2: Selectie van cv’s

  Bij stap 2 worden de punten/percentage(s) toegekend. Per gunningscriterium (wens) staat de (maximaal) te behalen score/percentage aangegeven. Indien aan alle “Gunningscriteria (wensen)” wordt voldaan zal de totaal te behalen score (100%) worden gegeven. Als er een bepaalde wens niet (geheel) voldoet zal er voor die wens geen (volledige) score worden toegekend. Het voldoen aan de wens(en) moet duidelijk uit het cv blijken.

  Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. De tien (10) kandidaten die het beste scoren worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

  Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

  De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

  De opdrachtgever streeft ernaar drie (3) kandidaten uit te nodigen voor een selectiegesprek. Deze zullen plaatsvinden op woensdagochtend 22 mei (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

  Stap 4: Interview

  In het interview wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het interview wordt gevoerd door twee of meerdere vertegenwoordigers van de opdrachtgever. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

  De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de gemeente Katwijk het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren. Opdrachtgever behoudt het recht om (de opdracht) niet te gunnen.