Financieel adviseur

Logo van belcombinatie, met de letters "bel" in rood en blauw binnen een grijze rechthoekige rand met daaronder het woord "combinatie".

Aanvraagnummer: 1515
Organisatie: BEL Combinatie
Locatie: BEL Combinatie
Uren per week: 36 per week
Tarief: €100 per uur
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 17-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

De BEL Combinatie is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Wij werken vanuit de volgende vier kerncompetenties: Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek Ondernemerschap.


Opdracht

Binnen deze complexe organisatie ben jij degene die de P&C van de gemeente Laren mede opstelt en verder brengt. Je levert een belangrijke bijdrage aan de jaarrekening van de gemeente Laren en ook aan de kadernota en de begroting van de gemeente Laren die komende maanden opgesteld moeten worden. Daarnaast werk je mee aan het opstellen van bijvoorbeeld de belastingverordeningen voor gemeente Laren die in de basis worden opgesteld door de collega’s van onze belastingsamenwerking. Je beoordeeld de B&W-adviezen voor de gemeente Laren m.b.t. de financiële component. Ook andere financiële werkzaamheden komen vast en zeker op jouw pad. Je klanten zijn de collega’s binnen het team C&F, de directie, het MT en portefeuillehouder financiën van de gemeente Laren. Jij kunt je feilloos bewegen binnen dit speelveld. Je komt te werken in het cluster Planning & Control, onderdeel van het team Control & Financiën.

We hebben naast het cluster P&C, ook een cluster Financiële Administratie en we hebben een aantal collega’s die zich bezig houden met de AO-IC en kwaliteitszorg. Binnen het cluster P&C is er een coördinator van het P&C-proces (gericht op de planning en monitoring van dit proces) een aantal financieel accounthouders voor iedere gemeente en een aantal financieel teamadviseurs voor de teams binnen de BEL-combinatie. Waar de teamadviseurs de informatie ophalen uit de organisatie, zijn de accounthouders juist de schakel tussen hen en het bestuur. De coördinator plant en monitort dit proces. De collega die wij nu zoeken is dus één van die financieel accounthouders (specifiek voor gemeente Laren). Dit houdt onder meer in dat je:

  • Meewerkt aan het opstellen van de P&C documenten, zoals de jaarrekening , kadernota en begroting.
  • Je beoordeeld en toets B&W-adviezen op de financiële component.
  • Je voert overleg met de andere accounthouders voor Eemnes, Blaricum en de Bel en zorgt dat er zoveel mogelijk uniform gehandeld wordt.
  • Je andere voorkomende werkzaamheden oppakt op financieel gebied.

Binnen het cluster P&C gaat veel tijd zitten in de totstandkoming van de P&C-producten. De totstandkoming van deze producten is een samenspel van de gehele organisatie, maar dat loopt best stroef. Jij bent de persoon die de doorontwikkeling aanjaagt.

Inhoudelijk ben je goed op de hoogte van wat er speelt binnen het vakgebied. Je hebt kennis van de BBV en hebt kennis van financiële systemen. Tegelijk ben je gericht op de verbinding met de andere geledingen binnen onze organisatie en ben je altijd op zoek naar de groei voor de organisatie.

Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • Opstellen de P&C-producten (de kadernota, begroting, zomernota, jaarrekening)
  • Je toets B&W-adviezen voor gemeente Eemnes op de financiën.
  • Monitort wat de voortgang is en bijstuurt met elkaar waar nodig
  • overleg voeren met belanghebbenden

Het is van belang dat je inzicht hebt in – en gevoel hebt bij het politieke krachtenveld van niet één, maar drie gemeenten. Dat vraagt flexibiliteit en een brede blik, maar ook het vermogen om de grenzen te bewaken.


Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij een gemeente;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als financieel adviseur/ Planning & Control;
4. Aanwezig op kantoor in 50% van de tijd, in ieder geval op donderdag, andere dagen in overleg.


Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in een financiële en/of economische richting (20 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als financieel adviseur /Planning & Control bij een gemeente of gemeenschappelijke regeling (30 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met gemeentelijke P&C in de afgelopen 5 jaar (20 punten);
8. Aantoonbare kennis van en werkervaring met de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) en gemeentewet (20 punten);
9. Een maximumuurtarief van € 100,- euro exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij / de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.


Planning

De gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op woensdag 22 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 21 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.