Financieel Adviseur

Logo van de gemeente Pijnacker-nootdorp, met in elkaar verweven blauwe linten die een gestileerde 'p' en 'n' vormen naast de naam in blauwe tekst.

Aanvraagnummer: 663
Organisatie: Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Locatie: Pijnacker
Uren per week: 32 tot 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: uiterlijk per 22 april 2024
Optie tot verlenging: 2 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 10-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 440 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

De functie van Financieel adviseur valt binnen de afdeling Bedrijfsvoering (BDV). BDV zorgt ervoor dat het bestuur, management en medewerkers van gemeentelijke organisatie goed worden ondersteund en geadviseerd op het gebied van Financiën, Inkoop, Juridische Zaken en Personeel & Organisatie.

Je komt te werken in het team Financiën. Je werkt direct samen met 4 collega’s financieel beleidsadviseurs.

Opdracht
Als professional lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële gezondheid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Allround werkzaamheden of door het Rijk nieuw overgedragen taken; jij bent in staat om pro actief bij te springen. Je buigt je over financiële vraagstukken en adviseert gevraagd en ongevraagd over hoe het beter of efficiënter kan.

Daarnaast lever je een bijdrage aan de producten voor de planning- en controlecyclus. Je adviseert en begeleidt het management op het gebied van financieel gerichte vraagstukken en bij de budget- en rapportagecyclus. Je bent daarmee als teamspeler de verbinding tussen beleid en geld.

Je begrijpt dat maatschappelijke ontwikkelingen vragen om bestuurlijke acties. Denk aan een nieuw investeringsplan voor de openbare ruimte of een andere aanpak voor jeugdzorg. Elke actie kost geld en vraagt om oplossingen binnen de bestaande budgetten.

Gunningscriteria (weging)
6. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van (delen van) P&C documenten (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met beleidsadvisering binnen een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten);
8. Aantoonbare kennis van het financieel pakket Key2Fin (20 punten);
9. Uiterlijk beschikbaar per 22 april 2024 voor minimaal 32 tot 36 uur per week(20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

 • Je bent analytisch sterk;
  • Je brengt structuur en bent resultaatgericht;
  • Je bent communicatief sterk: je bent duidelijk en overtuigend;
  • Je bent een teamspeler;
  • Je bent assertief en klantgericht.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bedrijfseconomie of financiën;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Financieel adviseur bij een gemeentelijke organisatie;
3. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
4. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
5.  De beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven biedt qua verzekerde hoedanigheid, inhoudelijk dekking aan minimaal de opdrachtwaarde van de opdracht.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 12 april  tussen 09.00 en 11.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 10 april 2024 17.00 uur bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.