Frontoffice Medewerker Sociaal Domein

Logo van de gemeente achtkarspelen, met gestileerde menselijke profielen in blauwe contouren boven de naam "achtkarspelen" in blauwe letters.

Aanvraagnummer: 1504
Organisatie: Gemeente Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel
Locatie: gemeenten Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel
Uren per week: 36 uur per week
Tarief: €40 per uur
Regio: Friesland
Startdatum: 24-06-2024
Optie tot verlenging: 4 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 29-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Team Sociaal Domein is op zoek naar een Frontoffice Medewerker Sociaal Domein met als standplaats het gemeentehuis te Burgum.

Jij bent als Front-office medewerker Sociaal Domein het eerste aanspreekpunt voor de bewoners van de gemeenten Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel waarbij je werkt vanuit het gemeentehuis in Burgum. Met de inwoners commniceer jij via telefoon, e-mail en per post.

Tijdens een telefoongesprek ben jij goed in staat om de behoefte van de burger te achterhalen. De klantvraag is belangrijk, dit handel je naar tevredenheid af. Jouw kennis van de wetgeving (Jeugdwet, WMO en Participatiewet) zorgt ervoor dat jij precies weet hoe de hulpvraag moet worden behandeld; wat is de advisering en wie schakel je in om de hulpvraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.


Verantwoordelijkheden

Voor deze uitdagende functie zoeken we een uitgesproken teamspeler die communicatief goed onderlegd is en oprechte interesse heeft in mensen.

Verder zijn je taken en verantwoordelijkheden;

  • Kennis hebben van de sociale kaart binnen de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel:
  • Je bent op de hoogte van de algemene en voorliggende voorzieningen en bespreekt de mogelijkheden met de burger;
  • Jij bent dé verbindende schakel tussen de burger, zijn netwerk en het voorliggende veld en houdt de regie bij de burger;
  • Jij denkt in oplossingen en begrijpt wat de inwoner wil;
  • Verwerken van klantvragen in het klantcontactsysteem waardoor er een klantbeeld opgebouwd en input aangeleverd wordt voor het verbeteren van onze dienstverlening.

De functie Frontoffice Medewerker Sociaal Domein is in ons functieboek opgenomen in schaal 7.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 24 juni 2024 tot en met 31 december 2024 voor 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. De opdracht is voor 36 uur per week. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om gedurende de looptijd van de overeenkomst de inzet te verhogen tot maximaal 36 uren per week waarbij het uurtarief ongewijzigd zal blijven, tenzij partijen bij urenuitbreiding een lager uurtarief overeenkomen vanwege de verhoging van de inzet. Een hoger uurtarief is uiteraard niet mogelijk. Deze urenuitbreiding is optioneel, opdrachtnemer kan hier geen rechten aan ontlenen. Uitbreiding geschiedt in overleg met opdrachtnemer en wordt indien van toepassing nader schriftelijk vastgelegd. Bij inschrijving dient u uit te gaan van het minimaal aantal uren per week. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 4 juni a.s. We vragen je hier rekening mee te houden.


Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.

U voegt een motivatiebrief van de kandidaat van maximaal 2 pagina’s A4 toe.

De kandidaat heeft minimaal een afgeronde Mbo-opleiding in passend vakgebied.

De kandidaat beschikt over brede kennis en relevante werkervaring binnen het Sociaal Domein minimaal 3 jaar recente (<10 jaar) in een vergelijkbare functie bij voorkeur op meerdere terreinen zoals Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet.

De kandidaat is In het bezit van een geldige VOG (maximaal 3 maanden oud en relevant voor de functie) ofwel bereid deze aan te vragen.


Prijs (eisen)

Maximaal: € 40,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 100 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) * ( 100 / ( hoogste prijs - laagste prijs ) ) )
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria (wensen)

40 %

De kandidaat heeft Mbo werk- en denkniveau.

40 %

De kandidaat heeft ervaring met I-Samenleving en C-Samenleving.

10 %

De kandidaat heeft een goed inlevingsvermogen, werkt nauwkeurig, is initiatiefrijk en stressbestendig.

10 %

De kandidaat heeft beheersing van de Friese taal of kan de Friese taal goed verstaan


Het interview

Beschrijving (uitleg)

Als Inschrijver in de top 3 is geëindigd, ontvangt inschrijver een uitnodiging voor het interview. Tijdens het interview wordt een verificatie gedaan op basis van de aangeboden offerte. Als de verificatie positief is wordt de kandidaat beoordeeld op basis van criteria. De criteria zijn hieronder te raadplegen ter voorbereiding op het interview. Bij de terugkoppeling op de offertes (gunningsbeslissing) worden de resultaten bekendgemaakt in deze applicatie.