IT Procesmanager

Logo van kvk met opvallende letters in donkergroenblauw.

Aanvraagnummer: 1573
Organisatie: Kamer van Koophandel
Locatie: KVK
Uren per week: 40 per week
Tarief: €80 - €87 per uur
Regio: Utrecht
Startdatum: 1-7-2024
Optie tot verlenging: 2 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 27-05-2024 09:30

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

KVK is op zoek naar een IT Procesmanager. Samen met jouw collega procesmanagers zet je je in voor de verdere professionalisering van al onze IT (beheer)processen in relatie tot de agile werkwijze. Daarin stel je kaders en KPI’s op, creëer je awareness en zie je, op een coachende wijze, toe dat deze kaders en KPI’s worden nageleefd.

Je ziet het als uitdaging om met jouw collega procesmanagers en service delivery managers de IT-service processen te managen voor een zo hoog mogelijke operationele continuïteit en stabiliteit. Dit alles met als doel dat onze klanten volledig tevreden gebruik kunnen maken van een veilige en betrouwbare dienstverlening.

Wat ga je doen?
Je gaat acteren binnen een breed speelveld van incident-, problem-, change-, configuration-, capacity en availability management. Waarbij de focus in het begin zal liggen op het verder inrichten en professionaliseren van availability- en capacitymanagement. Hierbij ben je o.a. verantwoordelijk voor het ontsluiten van stuurinformatie en het bieden van inzichten richting de betreffende product(scrum)teams en coach je betreffende teams op de juiste uitvoering van de capacity en availability activiteiten. Daarmee draag je direct bij aan een efficiënte en stabiele IT-omgeving. Samen met de teams zorg je dat de benodigde capaciteit ten alle tijden beschikbaar is en weeg je continu vraag en aanbod af in relatie tot de kosten (rightsizing). Op basis van analyses, rapportages en aanbevelingen zorg je voor adviezen, verbeteringen en procesoptimalisatie.

Wat vragen wij?
Jij bent analytisch sterk, hebt een out-of-the-box attitude en je hebt sterke communicatieve vaardigheden. Je bent thuis in een Agile werkomgeving waarbij de klant centraal staat. Je begrijpt de taal van de servicedesk, de productteams en de service delivery managers. Je weet om te gaan met de verschillende dynamieken binnen een organisatie en bent op zowel operationeel als tactisch niveau een gesprekspartner. Bovenal krijg je energie van verbinden en verbeteren, je weet te overtuigen en creëert draagvlak en bewustwording op basis van data-analyse, adviezen, rapportages en trendanalyses.

• Afgeronde HBO-/WO opleiding, voorkeur richting IT-management;
• Minimaal 5 jaar ervaring in vergelijkbare functie;
• Ervaring met werken in technisch complexe IT-omgevingen in een organisatie met meerdere interne en externe leveranciers. Het is een pré als dit ook binnen de (semi) overheid is geweest;
• In bezit van minimaal ITILv3 Foundation Certificering, voorkeur ITILv4, kennis van ISM is een pré;
• Certificering en toepasbare kennis van de Agile werkwijze (Scrum, Kanban, DevOPS);
• Affiniteit en kennis van o.a. databases, netwerken, Azure, VMware, Grafana;
• Ruime ervaring met ITSM tooling (voorkeur TOPdesk) en workflowmanagement tooling (voorkeur JIRA);
• Kennis en ervaring met data-analyse en visualisatie platforms (voorkeur Qlik Sense);
• Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse & Engelse taal.

Kandidaatomschrijving

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Overtuigingskracht
Is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.


Deskundigheid
Het ontwikkelen van eigen kennis over het vakgebied en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

Nauwkeurigheid
Is nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen gestelde normen.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.

Eisen

Opleiding
Kandidaat heeft minimaal een hbo afgeronde opleiding
Kennis
Kandidaat is in het bezit van een certificering voor ITILv3 Foundation, bij voorkeur ITILv4
Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 7 jaar) en minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol
Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met werken in technisch complexe IT-omgevingen in een organisatie met meerdere interne en externe leveranciers. Het is een pré als dit ook binnen de (semi) overheid is geweest
Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met de doorontwikkeling en professionalisatie van capacity & availability management proces
Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare hands-on ervaring met IT Service Management tooling als TOPdesk, alsmede Workflowmanagement tooling als JIRA en datavisualisatie tooling als PowerBI en Qlik Sense
Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met ITIL procesmanagement, ISM, Xperience management en Agile werkwijze (o.a. Scrum)
Opdracht
Aanbieder biedt maximaal één cv aan

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 30 %


Kennis
Kandidaat heeft een afgeronde opleiding richting IT Management
Weging: 10 %


Ervaring
Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met (maatwerk) software, databases, netwerken en werkplekbeheer
  • 0 tot 3 jaar (3 %)
  • 3 tot 5 jaar (6 %)
  • 5 jaar of meer (10 %)
Weging: 10 %


Ervaring
Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare hands-on ervaring met DevOps, Kanban
  • 0 tot 3 jaar (3 %)
  • 3 tot 5 jaar (6 %)
  • 5 jaar of meer (10 %)
Weging: 10 %


Ervaring
Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met observability en specifieke platformtooling zoals Stackstate en Elastic
  • 0 tot 3 jaar (3 %)
  • 3 tot 5 jaar (6 %)
  • 5 jaar of meer (10 %)
Weging: 10 %


Kennis
Kandidaat is in het bezit van een certificering voor Agile
Weging: 10 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Het interview heeft een tweeledig doel.

Allereerst toetsen we de kennis en ervaring van de kandidaat. Basis hierin vormt het eerder ingediende CV in relatie tot de uitvraag. Een negatieve afwijking leidt tot bijstelling van de eerdere beoordeling die heeft geleidt tot de uitnodiging voor het interview en kan leiden tot uitsluiting van de verdere procedure.

Vervolgens gaan we met de kandidaat in gesprek om te toetsen hoe de benodigde competenties terugkomen in de manier hoe hij/zij binnen de opdracht het werk zal gaan doen en wat hij/zij aan vaardigheden meebrengt om dit juist te doen.

Zeer goed 20% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer goed aan in relatie tot de opdracht. Alle elementen en aspecten van de competenties zijn volledig inhoudelijk aansprekend en zeer goed beantwoord. Er worden inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die volledig aansluiten bij de opdracht van KVK.

Goed 10% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat goed aan in relatie tot de opdracht. De meeste elementen en aspecten van de competenties zijn inhoudelijk aansprekend en goed beantwoord. Er worden inhoudelijk specifieke en relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die goed aansluiten bij de opdracht van KVK.

Voldoende 3% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat voldoende aan in relatie tot de opdracht. De elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. Er worden geen inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die duidelijk aansluiten bij de opdracht van KVK.

Onvoldoende 0% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer beperkt aan in relatie tot de opdracht. Niet alle elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. De Kandidaat geeft naar het oordeel van het beoordelingsteam te weinig of geen inhoudelijk antwoord op de gestelde vragen.


Weging: 20 %

Interviewplanning

Start publicatie tender: 17-05-2024

Sluiting inschrijving tender: 27-05-2024

Cv beoordeling: 27-05-2024

Gesprekken: tussen 29-05-2024 en 05-06-2024

Gunningsbesluit: 05-06-2024

Voorlopige gunning: 05-06-2024

Startdatum: 01-07-2024