Jeugdconsulend caseloadteam

Logo van gemeente de ronde venen met een gestileerde groene en blauwgroen sneeuwvlok naast de tekst.

Aanvraagnummer: 846
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Locatie: Mijdrecht
Uren per week: 36 per week
Tarief: €75 per uur
Duur van de opdracht: 9 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 18-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen. Een groene oase in een waterrijk gebied met acht kleurrijke dorpen, waar zo’n 45.000 mensen met plezier wonen en werken.
In Mijdrecht staat het gemeentehuis. De thuishaven van ruim 300 hardwerkende en betrokken collega’s. ‘Samen voor elkaar’ echoot door de gangen. Het is de essentie van de organisatieontwikkeling die onze organisatie toekomstbestendig maakt.

Opdracht
Je voert gesprekken met gezinnen die hulpvragen hebben. Vanuit je kennis en ervaring binnen de jeugdzorg kun je goed met hen meedenken en oplossingen zoeken. Daarbij ga je uit van de eigen kracht en regie van de inwoner. Daar waar mogelijk wordt passende hulp ingezet vanuit het ‘voorveld’, daar waar nodig weet je passende en gespecialiseerde hulp in te zetten. Samen met het gezin stel je een ondersteuningsplan op. En je weet het gezin te motiveren en te stimuleren.

Je komt te werken in het caseloadteam, waarin je de volgende taken zult gaan uitvoeren:

 • Gesprekken met de gezinnen die een ondersteuningsvraag hebben en/of die via een VT-melding bij ons zijn aangemeld;
 • Maken van een ondersteuningsplan met de inwoner met meervoudige problematiek;
 • Casusregisseur voor de gezinnen uit je caseload;
 • Organiseren van multidisciplinaire overleg;
 • Oppakken Veilig Thuis meldingen en casussen oppakken in samenwerking/afstemming met de jeugdbescherming.

Vanuit de landelijke ontwikkelingen in de jeugdbeschermingsketen wordt er meer en meer een beroep gedaan op de lokale teams vanuit Veilig Thuis en Save. Hierover zijn we aan de slag binnen ons team (samen met de regio) als het gaat om doorontwikkeling vqn ons lokale team. Wij zoeken iemand met ervaring in het werken met complexe gezinnen. Dit kunnen bijvoorbeeld gezinnen zijn waarbij sprake is van een moeilijke echtscheidingssituatie en/of gezinnen waarbij er zorgen zijn als het gaat om de veiligheid van het kind / de kinderen.

Competenties

 • Communicatief vaardig;
 • Proactief denken en werken;
 • Oplossingsgericht denken;
 • Werkprocessen eenvoudig kunnen beschrijven.

Binnen ons team kom je te werken in het caseloadteam, zij hebben onder andere de volgende taken:

 • Maken van een ondersteuningsplan met daarin een helder geformuleerd advies over de benodigde hulp. Het advies inbrengen in de casuïstiek om het vervolgens verder uit te kunnen zetten naar inwoners en zorgaanbieder;
 • Casusregisseur complexe casuïstiek, volgen van de casus en toetsen of de resultaten worden behaald. Bespreekbaar maken van knelpunten;
 • Organiseren en voorzitten van MDO's;
 • Elke week worden er nieuwe casussen verdeeld in het caseloadteam.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van MWD, SPH of pedagogiek (20 punten);
5. Minimaal  3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Jeugdconsulent bij een gemeente in complexe gezinssituaties (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het werken met jeugdigen en/of gezinnen (benoem duidelijk in het cv waar deze ervaring is opgedaan) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de jeugdbeschermingsketen (10 punten);
8. Een maximum uurtarief van €75,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten)
9. Uiterlijk beschikbaar per maandag 29 april 2024 (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Jeugdconsulent;
3. Je staat ingeschreven in het beroepsregister Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) (toon dit in het cv aan middels een registratienummer).

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg 4 of 5 dagen. Voor kantoor functies waarin het mogelijk is om op afstand te werken, is 50% thuiswerken gebruikelijk. Het kan voorkomen bij een specifieke opdracht dat aanwezigheid op kantoor verplicht is op meerdere of alle werkdagen.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 22 april 2024 van 13.00 uur tot 17.00 uur  . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 19 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 18 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.