Circulair Ketenregisseur Sector Zorg

Logo van provincie utrecht met links een gedetailleerd wapen en rechts de naam "provincie utrecht" naast twee rode vierkantjes.

Aanvraagnummer: 847
Organisatie: Provincie Utrecht
Locatie: Utrecht
Uren per week: 20 tot 40 per week
Tarief: €0 - €110 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 12 maand(en)
Sluitingsdatum: 23-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze leefomgeving behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
We weten dat steeds meer bedrijven in onze provincie de stap (willen) maken naar het circulair ondernemen. Daarbij weten we ook dat er steeds meer aandacht komt voor circulaire ketensamenwerking. Bij een circulaire ketensamenwerking werken bedrijven met verschillende rollen in de keten samen. Zij hebben als doel om gezamenlijk activiteiten uit te voeren die direct of indirect leiden tot minder verbruik van (nieuwe) grondstoffen en het voorkomen van afval. Echter weten ondernemers vaak niet hoe ze dit moeten aanpakken en staan ze voor veel uitdagingen. Zo moet er bijvoorbeeld bij het functioneren van een keten als één organisatie nagedacht worden over het verdelen van de kosten en winsten. Het mobiliseren van een keten is daarom lastig en valt of staat bij goede begeleiding en het creëren van wederzijds vertrouwen. Met jouw werk als Ketenregisseur ben jij de kwartiermaker die een keten weet te verbinden, samen weet te laten werken en neem je specifieke kennis mee van de mogelijkheden op het gebied van circulariteit binnen de zorg sector. Deze sector wordt gekenmerkt als kansrijk en hoge potentie vanwege de hoge milieu-impact die de zorg heeft, het belang voor Utrecht die streeft naar een gezonde leefomgeving en de ambitie van Utrecht als Heart of Health. Het doel van de werkzaamheden moet daarmee zijn een gezond circulair verdienmodel te realiseren en daarmee bij te dragen aan circularisering van de economie en aan de doelstellingen van de provincie op het gebied van de circulaire samenleving. Lopende het jaar wordt gekeken aan de hand van de werkzaamheden van de Ketenregisseur of de sector in praktijk echt zo kansrijk is als vanuit onderzoek blijkt.

KPI’s Ketenregisseur:

 1. Binnen de sector zorg in een jaar 3 tot 6 ketensamenwerkingen ondersteund met tenminste 3 bedrijven (waaronder zorginstellingen en organisaties in de zorg), waarvan tenminste 2 bedrijven uit de provincie Utrecht. Bij voorkeur bestaande uit het mkb. Van deze 3 tot 6 ketensamenwerkingen wordt er minimaal 1 geformaliseerd. Hieronder verstaan we het samenwerken om een product- of materiaalketen te sluiten, door bijvoorbeeld het gezamenlijk ontwikkelen van een circulaire verdienmodel, circulaire producten en/of diensten of gezamenlijk financiering organiseren voor verdere samenwerking en/of opschaling [1] .
 2. Jaarlijks 4 events georganiseerd/bezocht waarin ten minste 15 bedrijven (mkb) uit de sector zorg bij elkaar komen in relatie tot circulariteit.
 3. Jaarlijks worden bedrijven aan elkaar gekoppeld en geïntroduceerd binnen of aan de sector zorg. Aantallen worden in overleg met de ketenregisseur in de beginperiode van het traject opgesteld.
 4. Ontwikkelen van een (informeel) ondernemersnetwerk op sector zorg die met elkaar in contact staan op het gebied van circulariteit namens de Provincie Utrecht

Wat de Ketenregisseur niet doet:
Voorheen was het ook de rol van de Ketenregisseur om een enthousiasmerend generieke rol in te vullen richting ondernemers, optioneel in samenwerking gemeenten. Met deze opdracht halen we KPI’s gekoppeld aan die rol bewust uit het profiel en de opdracht van de Ketenregisseur. Hiervoor trekt de Ketenregisseur op met de circulair ambassadeur/medewerker binnen het Team economie van de Provincie Utrecht waaronder ook de Ketenregisseur aan de slag zal gaan.

Hierbij is het belangrijk dat de aangedragen profielen gelijkwaardig zijn. Er is geen interesse in junior-senior combinaties. Zelfstandigen kunnen direct zelf inschrijven op deze opdracht.

Competenties
Het is een grote pré als je kennis meebrengt over het samenbrengen van ketens. Wij verwachten dat je als Ketenregisseur een echte verbinder bent. We vinden het belangrijk dat je een sterk bedrijvennetwerk hebt en/of weet hoe bedrijven werken. We verwachten dat je daarbij kennis hebt over en oprecht gemotiveerd bent om te werken aan de circulaire transitie en specifiek daarbinnen aan de sector zorg , maar daaraan voorbij kunt denken om kansen te benutten wanneer deze zich voordoen.

We zoeken het volgende profiel:

 • Heeft een aantoonbaar bedrijvennetwerk/ ervaring met ondernemerschap in de regio Utrecht en spreekt de taal van ondernemers.
 • Is zich bewust van globale circulaire ontwikkelingen waar ondernemers mee te maken hebben en gaan krijgen. Heeft specifieke ervaring op het circulair gebied binnen de zorg en heeft daarbij ideeën waar impact kan worden gemaakt in relatie tot deze sector.
 • Heeft aantoonbare ervaring in het proactief stimuleren van samenwerking met rol als Ketenregisseur/ kwartiermaker/ procesbegeleider.
 • Heeft affiniteit met het werken in triple helix verbanden, met een klemtoon op relatiemanagement.
 • Is in staat kennis te vertalen naar kansen voor het circulair ondernemerschap.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Ketenregisseur/ kwartiermaker/ procesbegeleider (25 punten);
8. Aantoonbare kennis van circulair ondernemerschap/ circulaire bedrijvigheid en/of het mobiliseren van ketens (25 punten);
9. Aantoonbare kennis van circulariteit binnen de zorg sector (20 punten)
10. Aantoonbare werkervaring in het organiseren van samenwerking tussen het mkb (15 punten);
11. Een aantoonbaar bedrijvennetwerk binnen de regio Utrecht (10 punten)
12. Beschikbaarheid kandidaat opgenomen in het cv (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als Ketenregisseur/ kwartiermaker/ procesbegeleider; 2. Aantoonbare kennis van circulaire economie
3. Aantoonbare kennis van circulaire verdienmodellen;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
5. Aantoonbaar gewerkt in/met bedrijvennetwerken;
6. Uurtarief maximaal €110,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten;

Functieschaal
De opdracht bevindt zich op schaal 10 en het maximaal uurtarief max niet meer zijn dan €110,-.

Benodigd aantal professionals
In totaal 40 uur beschikbaar voor deze opdracht. Dit kan gedaan worden 1 persoon van 40 uur of twee van 20 uur.
1-2 binnen de beschikbare +/-40 uur beschikbaarheid

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 29 april en de tweede gesprek ronde op 6 mei 2024. We vragen jullie hier rekening mee te houden. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Zelfstandigen kunnen direct inschrijven op deze opdracht zonder tussenpartij.