Beheerder Geo informatie

Logo van de Nederlandse gemeente Huizen, met een gestileerde figuur in traditionele kledij met visgereedschap in de hand, naast de tekst "gemeente huizen".

Aanvraagnummer: 848
Organisatie: Gemeente Huizen
Locatie: Huizen
Uren per week: 32 tot 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 8 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 01-06-2024
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 24-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening 'Goed geregeld, graag gedaan!' Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega's, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 24 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties

 • Accuratesse;
 • Klantgerichtheid;
 • Zelfstandig;
 • Samenwerken;
 • Proactief;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Energiek;
 • Zelflerend vermogen;
 • Communicatief;
 • Leergierig.

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van het stelsel van basisregistraties BGT en BAG (20 punten);
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met werkprocessen BGT/IMGeo en IMBOR (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met AutoCAD Map (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met beheerapplicatie NedBGT/TopCAD (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met Q-GIS en/of ArcGIS (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het inwinnen van geometrie via (fotogrammetrische) kartering (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar vanaf 1 juni, voor minimaal 32 uur per week;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar op gebied van Geo informatie bij een overheidsorganisatie;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 30 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 26 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De aanbestedende dienst vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).